PL EN


Journal
2016 | 1(30) | 83-92
Article title

Kult Najświętszego Serca Jezusowego jako pomoc w realizacji powszechnego powołania do świętości

Authors
Content
Title variants
EN
Devotion to the Sacred Heart of Jesus as an aid in realisation of universal vocation to sainthood
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Devotion to the Sacred Heart of Jesus as an aid in realisation of universal vocation to sainthood
Journal
Year
Issue
Pages
83-92
Physical description
Dates
printed
2016-06-30
References
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, Rzym 1964.
 • LEON XIII, Encyklika Annum sacrum o poświęceniu rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu, Rzym 1899.
 • PIUS XI, Encyklika Miserentissimus Redemptor o powszechnym obowiązku wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa, Rzym 1928.
 • PIUS XII, Encyklika Haurietis aquas o kulcie Najświętszego Serca Jezusowego, Rzym 1956.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • DE LA POTTERIE I., Biblijne podstawy teologii Serca Chrystusa, w: C. Drążek, L. Grzebień (red.), Bóg bliski. Historia i teologia kultu Najświętszego Serca Jezusa, Kraków 1984, ss. 204-229.
 • FEUILLET A., I fondamenti del culto al Cuore di Gesù secondo il Nuovo Testamento, w: Il Cuore di Gesù e la teologia cattolica. Atti del primo congresso internazionale del S. Cuore di Gesù. Barcellona 1961, Bologna – Napoli 1965, ss. 133-177.
 • MANZONI G., Spiritualità e devozione al Cuore di Gesù, „Dehoniana” (wyd. włoskie) 2 (1988), ss. 181-194.
 • NAWROCKI S., Główne elementy kultu Serca Bożego, „Ateneum Kapłańskie” 3(314) (1961) t. 62, r. 53, ss. 214-223.
 • POLESZAK L., Wypowiedzi Magisterium Kościoła na temat kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, w: L. Poleszak (red.), Serce Jezusa w dokumentach Kościoła. Dokumenty Magisterium Kościoła o Najświętszym Sercu Pana Jezusa od Klemensa XIII do Benedykta XVI, Kraków 2006, ss. 9-23.
 • RAK R., Kult Serca Pana Jezusa na 300-lecie Objawień św. Małgorzaty Marii Alacoque 1674-1974, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 3 (1975), ss. 125-135.
 • TESSAROLO A., Teologia Serca Jezusowego, Kraków 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d46be76-7ed7-4600-a8d8-aa793e4cdad5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.