PL EN


2018 | 1 | 171-184
Article title

Model pracy grupy przedszkolnej a dojrzałość dzieci do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych

Content
Title variants
EN
Preschol group work model and school readiness of children to learn math in school envirioment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badań była ocena i porównanie dojrzałości do uczenia się matematyki przez dzieci siedmioletnie, które ukończyły edukację przedszkolną prowadzoną według koncepcji tradycyjnej i alternatywnej, zgodnej z podejściem Friedricha Froebla. Badacza interesowało, czy i w jakim stopniu model pracy grupy przedszkolnej różnicuje wyniki dzieci w zakresie wiedzy i umiejętności matematycznych ogólnie i w zakresie rozumienia liczby, przestrzeni i czasu. Do oceny rozwoju kompetencji matematycznych wykorzystano skalę LPC6 (Oszwa, 2006). Badania porównawcze 90 dzieci (po 45 w grupie) wykazały, iż dzieci edukowane w odmiennym modelu różniły się istotnie w zakresie ogólnego wskaźnika kompetencji matematycznych na korzyść dzieci, które zrealizowały edukację przedszkolną w koncepcji alternatywnej. Najwięcej różnic dotyczy rozwoju umiejętności geometrycznych, to jest rozumienia relacji przestrzennych, umiejętności arytmetycznych, układania i rozwiązywania zadań matematycznych oraz liczby miesięcy.
Year
Issue
1
Pages
171-184
Physical description
Contributors
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Andrzejewska J. (2013). Zróżnicowanie modeli edukacyjnych w przedszkolu a funkcjonowanie psychospołeczne dzieci. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Bilewicz-Kuźnia B. (2014). Dar zabawy. Program wychowania przedszkolnego. Lublin: Froebel.pl.
 • Bilewicz-Kuźnia B. (2015). Przystosowanie psychospołeczne i współpraca rówieśnicza dzieci działających w małych grupach. W: J. Uszyńska-Jarmoc, M. Bilewicz (red.), Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych.
 • Clemens D.H., Sarama J. (2007). Effects of a Preschool mathematics curriculum: Summative research on the Building Blocks Project. Journal for Research in Mathematics Education, 38, 2, 136-163.
 • Gruszczyk-Kolczyńska E. (1997). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Jeleńska L., Rusiecki A.M. (1957). Metodyka arytmetyki i geometrii w pierwszych latach nauczania. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Kłysewicz J. (2008). Zakres i aspekty umiejętności matematycznych dzieci sześcioletnich- przegląd aspektów rozumowania. W: U. Oszwa (red.), Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu, wybrane zagadnienia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Moroz H. (1982). Rozwijanie pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Oszwa U. (2006). Rozwój i ocena umiejętności matematycznych dzieci sześcioletnich. W: Doradca nauczyciela sześciolatków, z. 7. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Oszwa U., Gajownik E. (2015). Gotowość szkolna dzieci 5-letnich do podjęcia edukacji matematycznej. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, XXXIV, 2, 167-176.
 • Skura M., Lisicki M. (2014). Myślenie matematyczne. Zabawy i zadania dla młodszych przedszkolaków, Liczenie i rachowanie. Cechy wielkościowe i porównywanie wielkości. Myślenie przyczynowo-skutkowe i rozwiązywanie problemów. Warszawa: Wydawnictwo Raabe.
 • Śliwerski B. (2008). Edukacja autorska. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d49888a-bd59-4773-815c-82f4f52685e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.