PL EN


2018 | 6 | 5-22
Article title

Dylematy aplikacyjne wskaźnika rzeczywistego rozwoju dla Polski

Authors
Content
Title variants
EN
Application dilemmas of the Genuine Progress Indicator for Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wskaźnika rzeczywistego rozwoju GPI (Genuine Progress Indicator) jako narzędzia pomiaru dobrobytu, uwzględniającego zasady zrównoważonego rozwoju. GPI należy do grupy syntetycznych wskaźników trwałego i zrównoważonego rozwoju wyrażonych w jednostkach monetarnych. Zastosowanie miary pieniężnej pozwala na odniesienie go do rachunków narodowych i PKB. W artykule omówiono koncepcję wskaźnika i jego strukturę, zgodnie z metodologią opracowaną w latach 2013—2016 (GPI 2.0). Pokazano, w jaki sposób oblicza się jego komponenty w badaniach amerykańskich. Opis ten uzupełniono uwagami dotyczącymi możliwości obliczania i wykorzystywania GPI 2.0 w warunkach polskich.
EN
The aim of the article is to present the Genuine Progress Indicator (GPI) as tool for measuring welfare concerning of the principles of sustainable development. GPI belongs to the group of synthetic indicators expressed in monetary units. The application of monetary measure allows to link national accounts with GPI. The article describes the indicator’s concept and its structure according to the framework developed in the years 2013—2016 GPI 2.0. It was presented how its components are computed in American research. This description of GPI was supplemented by remarks on potential feasibility of computing and using GPI 2.0 under Polish conditions.
Year
Issue
6
Pages
5-22
Physical description
Dates
published
2018-06-28
Contributors
author
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Główny Urząd Statystyczny
References
 • Aksman, E. (2010). Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995—2007. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Bagstad, K. J., Shammin, R. (2012). Can the Genuine Progress Indicator better inform sustainable regional progress? A case study for Northeast Ohio. Ecological Indicators, (18), 330—341.
 • Bagstad, K. J., Berik, B., Gaddis, E. J. B. (2014). Methodological developments in U.S. state-level Genuine Progress Indicators: Toward GPI 2.0. Ecological Economics, (45), 474–485.
 • Błaszczak-Przybycińska, I. (2008). Produkcja gospodarstw domowych jako czynnik dochodotwórczy. Monografie i Opracowania, (553).
 • Dach, Z. (2001). Podstawy mikroekonomii. Kraków: Wydawnictwo Naukowe SYNABA.
 • Daly, H. E., Cobb, J. B. Jr. (1989). For the Common Good. Redirecting the Economy toward Community, the Environment and a Sustainable Future. Boston: Beacon Press.
 • Hanley, N., Moffatt, I., Fainchney, R., Wilson, M. (1999). Measuring sustainability: A time, series of alternative indicators for Scotland. Ecological Economics, (28), 55—73.
 • Itay, A. (2009). Conceptions of progress: How is progress perceived? Mainstream versus alternative conceptions of progress. Social Indicators Research, 92, 529—550.
 • Kubiszewski, I., Costanza, R., Franco, C., Lawn, P., Talberth, J., Jackson T., Aylmer C. (2013).
 • Beyond GDP: Measuring and achieving global genuine progress. Ecological Economics, (93), 57—68.
 • Lawn, P. (2003). A theoretical foundation to support the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), Genuine Progress Indicator (GPI), and other related indexes. Ecological Economics, 44 (1), 105—118.
 • Markiewicz, M. (2014). Zmiany poziomu dobrobytu wybranych państw w kontekście kryzysu finansowego. W: A. Blajer-Gołębiewska, L. Czerwonka (red.), Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Neumayer, E. (2000). On the methodology of ISEW, GPI and related measures: some constructive suggestions and some doubt on the ‘threshold’ hypothesis. Ecological Economics, 34 (3), 347—361.
 • OECD. (2001). The Well-being of Nations, The Role of Human and Social Capital. OECD Publishing.
 • Pigou, A. (1932). The Economics of Welfare (4th ed.). London: Macmillan.
 • Posner, S. (2010). Estimating Genuine Progress Indicator (GPI) for Baltimore, praca dyplomowa. The University of Vermont.
 • Prochowicz, R., Śleszyński, J. (2006). Wskaźnik trwałego ekonomicznego dobrobytu. Wiadomości Statystyczne, (7/8), 56—67.
 • Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: PWN.
 • Stiglitz, J. E., Sen, A., Fitoussi, J. P. (2009). Rapport de la Commission sur la mesure des performances économiques et du progres social. Pobrane z: www.stiglitz-sen-fitoussi.fr.
 • Śleszyński, J. (2000). Ekonomiczne problemy ochrony środowiska. Warszawa: Aries.
 • Śleszyński, J. (2012). Prospects for synthetic sustainable development indicators. W: Quality of Life and Sustainable Development. Materiały konferencyjne. Wrocław.
 • Śleszyński, J. (2013). National Welfare Index — ocena nowego miernika rozwoju trwałego i zrównoważonego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (309), 236—260.
 • Talberth, J., Weisdorf, M. (2017). Genuine Progress Indicator 2.0:, Pilot Accounts for the U.S., Maryland, and City of Baltimore 2012—2016. Ecological Economics, (142).
 • Zieschank, R., Diefenbacher, H. (2012). The National Welfare Index as a Contribution to the Debate on a More Sustainable Economy. Berlin: Freie Universität Berlin, Environmental Policy Research Centre.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d4c372e-beab-412c-a572-2779a2de6f47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.