PL EN


2009 | 82 | 23-42
Article title

Jakość usług transportowych w przewozach pasażerskich

Title variants
EN
The Quality of Transport Services in the Carriage of Passengers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Transport kolejowy jest ważnym elementem systemu transportowego. Jakość usług w zakresie przewozu pasażerów wywiera duży wpływ na poziom życia społeczeństwa. Celem artykułu jest ocena jakości usług transportowych w przewozach pasażerskich PKP.
EN
The rail transport is an important component of the transport system. The service quality in the passenger transport is exerting the large impact on the standard of living of the society. A quality assessment of transport services in passenger transports Polish State Railways is a purpose of the article.
Contributors
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
 • 1. Bugdol Marek, Zarządzanie przez jakość, zagadnienia społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003.
 • 2. Miecznikowski S., Tłoczyński D., Wołek M., Gospodarowanie w transporcie kolejowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 • 3. Opracowanie MTiGM, Program restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych, Warszawa, wrzesień 1999.
 • 4. Paprocki W., Nowoczesne przedsiębiorstwo kolejowe CARGO, Zespół Doradców Gospodarczych TOR 2003.
 • 5. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • 6. Raport Grupy PKP za 2004 r.
 • 7. Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". (Dz.U. z dnia 12 października 2000 r.).
 • 8. www.mtib.gov.pl, Program dalszej restrukturyzacji oraz prywatyzacji spółek Grupy PKP do 2006 r.,16 grudnia 2003.
 • 9. www.exporter.pl/zarzadzanie/patrz_rowniez/unia_1_europejska.html.
 • 10. www.transpolska.most.org.pl, Centrum Statystyki Kolejowej.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d4c68ea-a2e7-4479-85f3-5c89499f5ae3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.