PL EN


2019 | 11(47) | Numer specjalny | 477-488
Article title

Narkomania wśród adolescentów – uwarunkowania

Authors
Title variants
EN
Drug addiction amog adolescents – conditions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poważnym zagrożeniem płynącym ze współczesnego środowiska jest narkomania. Obecnie dotyka ona coraz więcej osób, w szczególności młodych. Narkotyki towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Statystyki pokazują, że coraz więcej młodych ludzi sięga po nie, uzależnia się i często bywa za późno na pomoc. Jest to uzależnienie niosące wiele chorób, a nawet i śmierć. Przez różnego rodzaju niepowodzenia, złe kontakty z rodziną czy problemy szkolne młody człowiek chce uciec w inny świat i na chwilę czuć się bezpieczny w tym świecie, co umożliwiają narkotyki. Niniejszy artykuł przedstawia uwarunkowania narkomanii wśród adolescentów. Prezentowane są również działania profilaktyczne i lecznicze. Narkotyki są poważnym problemem obecnych czasów.
EN
Drug addiction is a serious threat which comes from the modern surroundings. Nowadays it affects a growing group of people, especially young. Drugs have been accompanying people since the dawn of history. Statistics show that more and more young people are reaching for drugs and often it is too late to help them. It is an addiction that brings many diseases and even death. Young people want to feel safe so that they often escape into the world of drugs to forget about the problems caused by the family, the school or the other failures. This article presents the determinants of drug addiction among adolescents. It also presents preventive and curative activities. Drugs are a serious problem of our time.
Contributors
author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych
References
 • Cekiera, Cz. (1993). Psychoprofilaktyka osób uzależnionych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Cekiera, Cz. (1994). Ryzyko uzależnień. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (2004). T. 3. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Gwozda, M. (2012). Młodzież i narkotyki. Implikacje dla wychowania i profilaktyki. Lublin: Wydawnictwo Liber Duo.
 • Jaczewski, A., Woynarowska, B. (red.) (1982). Dojrzewanie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 • Kotański, M. (1984). Ty zaraziłeś ich narkomanią, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 • Pierzchała, K. (2013). Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji penitencjarnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pierzchała, K., Cekiera, Cz. (2008). Zwalczanie patologii społecznych w systemie penitencjarnym Polski i USA. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pierzchała, K., Cekiera, Cz. (2009). Człowiek a patologie społeczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Skorny, Z. (1989). Psychospołeczne uwarunkowania narkomanii młodzieży. W: J. Kamiński (red.), Problemy zagrożenia młodzieży uzależnieniem (s. 87-98). Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego.
 • Staniaszek, M. (1998). Podstawy historyczne Polskiej narkomanii. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji.
 • Ślusarczyk, B. (1991). Narkomania. Problemy prawnokryminologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Urban, B., Stanik, J.M. (2008). Resocjalizacja. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d50c550-3533-40ac-a873-dd8e4ba560e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.