PL EN


Journal
2014 | 94 | 1 | 51-62
Article title

Prefiksy genetycznie obce a początkowe człony złożeń w historii polszczyzny

Title variants
EN
Genetically foreign prefixes and initial elements of noun compounds in the history of Polish
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest kolejnym głosem w sprawie statusu genetycznie obcych cząstek inicjalnych, które mogą być interpretowane jako prefiksy lub początkowe człony złożeń. Omówiono w nim najważniejsze cechy przedrostków i członów złożeń. Ustosunkowano się również do ustaleń badaczy na temat statusu formalnego obcych cząstek inicjalnych. Stwierdzono, że w rozstrzyganiu na temat tego statusu pomocna jest perspektywa historycznojęzykowa. Początkowe cząstki obce mogły niezależnie od znaczenia różnorako funkcjonować w dziejach polszczyzny: i jako morfemy związane, i jako swobodne. Zaproponowano, żeby za prefiksy obce uznać takie morfemy, których choćby jedno ze znaczeń można oddać rodzimym przedrostkiem bądź przyimkiem. Do początkowych członów złożeń należałyby zaś te cząstki, których znaczenie (znaczenia) da się oddać jedynie za pomocą rodzimych wyrazów autosemantycznych. Rozwiązanie takie mogłoby mieć praktyczne zastosowanie w leksykografii.
EN
The article deals with a widely discussed issue of the status of genetically foreign initial elements which can be interpreted either as prefixes or initial elements of noun compounds. The main features of prefixes and noun compounds have been analyzed here. Researchers’ studies concerning the formal status of foreign initial elements have also been taken into consideration. It has been stated that a diachronic perspective should be adopted in deciding about this status. Irrespective of their meaning, initial non-native elements could function in the history of the Polish language in different ways, both as free and as bound morphemes. It has been suggested that non-native prefixes should be treated as these morphemes whose meaning, at least one of them, could be expressed as a native prefix or a preposition. Following this suggestion, initial elements of noun compounds would include these elements whose meaning (or meanings) may be expressed solely with the help of native autosemantic words. Such a solution could have a practical use in lexicography.
Journal
Year
Volume
94
Issue
1
Pages
51-62
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d541d07-048a-49c4-9d67-c513d7e6cbda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.