PL EN


2011 | 89 | 109-122
Article title

Ocena systemu subwencjonowania gmin w opinii władz samorządowych

Authors
Title variants
EN
The Evaluation of Commune Subvention System in Local Authorities Opinion
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
System subwencjonowania gmin należy traktować jako element wsparcia finansowego dla gmin, które nie są w stanie generować wystarczająco wysokich dochodów własnych. Jego podstawową funkcją jest też zmniejszanie dysproporcji w poziomie dochodów ogółu gmin w kraju. Jednak wydaje się, że dotychczasowa konstrukcja subwencji ogólnej, zwłaszcza części wyrównawczej, oraz zmiany w zakresie budowy algorytmów wyliczania poszczególnych jej kwot nie przynoszą zadowalających efektów. Celem artykułu jest przedstawienie opinii pracowników administracji samorządowej (wójtów, ich zastępców, skarbników) na temat sytuacji dochodowej w badanych gminach oraz skuteczności subwencji w procesie jej wyrównywania w latach 2004-2007.
EN
Commune subvention system should be treated as an element of financial support for these local units, which are not able to generate sufficiently high income. Its primary function is to reduce disparities in income levels of all communes in the country. However, it seems that the existing structure of the general subvention and changes in the construction of algorithms for calculating subvention amounts have not brought satisfactory results. This article presents the opinion of the local authorities (mayors, their deputies, treasurers) about the income situation in their communes and the effectiveness of subvention In the process of compensation for the years 2004-2007.
Contributors
author
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
  • 1. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, LexixNexis, Warszawa 2006.
  • 2. Hanusz A., Niezgoda A., Czerski P., Dochody budżetu gminy, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
  • 3. Podstawka M., Podstawy finansów. Teoria i praktyka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d584a8f-3fad-48b0-8985-e09926e9c462
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.