PL EN


2016 | 5 | 2 | 78-92
Article title

Dostęp do rynku przewozów lotniczych jako przedmiot międzynarodowej regulacji prawnej

Content
Title variants
EN
Access to the air transport market as part of international regulations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł wskazuje na obowiązujące w przewozie lotniczym ograniczenia w dostępie do rynku wynikające przede wszystkim z umów bilateralnych. Te bariery w dostępie do rynku z jednej strony ograniczają konkurencję, bo dopuszczają jedynie ograniczoną konkurencję ze strony przewoźników lotniczych, z drugiej zaś – dają przyzwolenie na zawieranie porozumień, które nie zawsze zgodne są z zasadami prawa konkurencji. Autor analizuje poszczególne restrykcje, z podziałem na ograniczenia występujące w międynarodowej regularnej i nieregularnej służbie powietrznej i wskazuje na brak kompromisu w ekonomicznej regulacji rynku, który mógłby zapewnić liberalizację przewozów lotniczych w ujęciu globalnym. Jako przykład skutecznie przeprowadzonej regulacji wskazuje na liberalizację przewozów lotniczych wewnątrz UE.
EN
The main purpose of this paper is to identify existing obstacles in access to the air transport market, which arise mostly from bilateral air transport agreements. The Author examines restrictions for both scheduled and non-scheduled international air services. On the one hand, these obstacles restrict competition and yet, on the other hand, they allow the conclusion of agreements which may fall under antitrust prohibitions. The analysis conducted by the Author shows the lack of a global compromise on the economic regulation of the air transport market. The Author illustrates effective liberalization on the example of the liberalization of air transport within the EU.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
78-92
Physical description
Dates
online
2016-04-30
printed
2016-04-30
Contributors
References
  • Caves, R.E. (1962). Air Transport and its Regulators. Cambridge: Harvard University Press.
  • Cheng, B. (1962). The law of international air transport. London: Stevens & Sons Limited.
  • Doganis, R. (1973). Air Transport – A Case Study in International Regulation. Journal of Transport Economics and Policy, 7(2), maj.
  • Kunert-Diallo, A. (2015). Bilateralne umowy o komunikacji lotniczej w procesie europeizacji prawa. W: A. Konert (red.), Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego. Księga pamiątkowa ku czci profesora M. Żylicza. Warszawa: Uczelnia Łazarskiego.
  • Straszheim, M.R. (1969). The international Airline Industry. Waszyngton: The Brookings Institution.
  • Szymajda, I. (2003). Publicznoprawne zagadnienia międzynarodowej żeglugi powietrznej. Studia Iuridica, XLI.
  • Żylicz M. (2011). Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe. Warszawa: LexisNexis.
  • Żylicz, M. (1995). Prawo międzynarodowego transportu lotniczego. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d59e96c-b150-44d2-949b-be52980460e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.