Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 514 | 149-156

Article title

Zbilansowana karta wyników i dylematy etyczne z nią związane – wybrane zagadnienia

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Zbilansowana karta wyników stworzona przez Kaplana i Nortona ma za zadanie wspieranie realizacji strategii jednostki gospodarczej. Ze względu na swoją złożoność, a zarazem kompleksowe podejście zwracające uwagę na zależności występujące między wynikami osiąganymi w poszczególnych perspektywach w wielu przedsiębiorstwach BSC stało się wręcz sposobem zarządzania całą jednostką gospodarczą, mającym na celu jak najefektywniejsze jej działanie oraz skuteczną realizację przyjętych celów. Wydaje się jednak, że w literaturze zajmującej się tą koncepcją, jak również podczas jej wdrażania, pomija się jakże ważne w obecnych czasach problemy natury etycznej. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwość nieetycznego postępowania zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników w jednostkach wdrażających i stosujących zbilansowaną kartę wyników.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1d5b0287-42d0-4e86-9115-056407b62a13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.