PL EN


2013 | 1(19) | 7-19
Article title

Pedagogiczne uwarunkowania specjalnej edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością sprzężoną

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Pedagogical factors that determine special education and therapy for persons with multiple disabilities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono rozważania nad obecnymi różnicami interpretacyjnymi pomiędzy takimi określeniami jak: niepełnosprawność sprzężona, złożona, wielozakresowa, wieloraka. Refleksje na ten temat odniesiono także do koncepcji ludzkiej niepełnosprawności zaproponowanych przez Światową Organizację Zdrowia w 1980 r. oraz 2001. Ponadto, na podstawie przeprowadzonych analiz odniesiono możliwą interpretację wskazanych pojęć do potrzeb w zakresie edukacji i rehabilitacji osób dotkniętych poszczególnymi typami niepełnosprawności.
EN
The article reflects on present differences in the interpretation of such terms as multiple disabilities, complex disability, compound disability and multi-frequency disabilities. These reflections are also related to the concepts of human disability proposed by the World Health Organization in 1980 and 2001. Additionally, based on the analyses performed, the article relates a possible interpretation of the abovementioned terms to the needs in the area of education and rehabilitation of people with certain types of disabilities.
Contributors
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych, Katedra Pedagogiki Specjalnej, ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d632e09-2def-49d2-bbd6-526db0a1910b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.