PL EN


2015 | 44 cz. 2 | 67-78
Article title

Społeczeństwo informacyjne: nowe wyzwania dla rozwoju e-commerce na Ukrainie

Content
Title variants
EN
The Information Society: New Challenges for the Development of E-Commerce in Ukraine
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy aktualnych wyzwań dla społeczeństwa ukraińskiego pod wpływem „nowej gospodarki”, która zapewnia intensywne wdrażanie technologii informatycznych i Internetu, zwłaszcza w biznesie, zarządzaniu i konsumpcji. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój e-commerce, która to branża na Ukrainie zyskuje na znaczeniu. W artykule zaprezentowano interdyscyplinarne podejście do badanego zjawiska na podstawie najnowszych danych statystycznych i analiz społeczno-ekonomicznych z ostatnich 5 lat.
EN
This article refers to the current challenges for the Ukrainian society under the influence of the “new economy”, which provides intensive implementation of information technology and the Internet, especially in business, management and consumption. Particular attention has been paid to the development of e-commerce, which is becoming an increasingly important industry in Ukraine. The article presents an interdisciplinary approach to the studied phenomenon on the basis of the latest statistical data and socio-economic analysis of the last five years.
Year
Volume
Pages
67-78
Physical description
Contributors
 • Katedra Socjologii Pracy i Gospodarki, WZPiNoS w Stalowej Woli Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
References
 • Вершинин М.С., 2001, Политическая коммуникация в информационном обществе, Издо Михайлова, СПб.
 • Чи загрожує Україні монополія на ринку електронної комерції з боку інтернет- магазинів, http://minfin.com.ua/blogs/pcshop/38333 (dostęp: 23.12.2013).
 • Daszykowska J., 2012, Problem tolerancji w internecie, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 32.
 • Доповідь про стан інформатизації та розвиток інформаційного суспільства в Україні за 2013 рік, red. Семенченко А.І., http://www.dknii.gov.ua/?q=node/1469.
 • Белл Д., 1988, Социальные рамки информационного общества [w:] Новая техно-кратическая волна на Западе, red. П.С. Гуревич, Прогресс, Москва.
 • Інтернет-торгівля стала лідером української економіки за темпами зростання, http:// www.ua.korrespondent.net/journal/1576449-korrespondent-dodali-v-koshik-internet- torgivlya-stalaliderom-ukrayinskoyi-ekonomiki-za-tempamizros (dostęp: 02.07. 2013).
 • Кастельс М., 1999, Становление общества сетевых структур [w:] Новая пост-индустриальная волна на Западе. Антология, red. В.Л.Иноземцева, Academia, Москва.
 • Карпенко О., Как украинские интернет-пользователи выбирают и покупают товары (Karpenko O., Jak ukraińskie internauty wybierają i kupują towary), http:// www. minfin.com.ua (dostęp: 01.04.2014).
 • Кирилова О.В., 2013, Інформаційні технології як показник інтеграції в інфор-маційне суспільство: українські реалії [w:] Світ соціальних комунікацій, Київ, t. 10.
 • Measuring the Information Society. The ICT Devolopmen Index, ITU 2013, http://www. itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013_without_Anne x_4.pdf (dostęp: 10.09.2014).
 • Oficjalna strona Komitetu Statystyki Ukrainy, http://www.ukrstat.gov.ua.
 • Портрет украинского интернета в цифрах, http://webawards.com.ua/portret-ukra inskogo-interneta-v-cifrax (dostęp: 25.04.2014).
 • Rewera M., 2013, Using the Internet and Web Activity of Poles, “Economics and Culture” (Łotwa), t. 8.
 • The Networked Readiness Index 2013, World Economic Forum, http://www3.wefo rum.org/docs/GITR/2013/GITR_OverallRankings_2013.pdf.
 • www.e-сommerce.com.ua.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d65ba65-9d58-420a-b74e-df032809e9e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.