PL EN


2014 | 12 | 66-84
Article title

Obiektywny, ale nie neutralny. Robert Fisk o misji dziennikarstwa.

Content
Title variants
EN
Objective, But Not Neutral. Robert Fisk on the Mission of Journalism
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem tekstu jest analiza spojrzenia Roberta Fiska, bejruckiego korespondenta zagranicznego londyńskiego dziennika „The Independent”, na misję dzienni-karstwa. Najpierw przedstawia się rozróżnienie obiektywizmu i neutralności dokonane przez Douglasa Dowda, a także opisuje zagadnienie obiektywizmu w naukach społecznych (Fisk jest doktorem nauk politycznych). Następnie opisu-je się pogląd Fiska na obowiązki uczciwego dziennikarza, w tym zagranicznego korespondenta na Bliskim Wschodzie: W dziennikarstwie idzie tak naprawdę o monitorowanie władzy i jej ośrodków. Krytykuje on bliskie stosunki między ludźmi mediów a tzw. wiarygodnymi źródłami informacji, np. oficjelami rządo-wymi. W podsumowaniu autor wyraża nadzieję, że jego artykuł może przysłu-żyć się dyskusji dotyczącej dziennikarskiej etyki i profesjonalizmu.
EN
The aim of this paper is to analyze Robert Fisk’s point of view on the mission of journalism. Robert Fisk is a based in Beirut foreign correspondent of London's newspaper “The Independent”. The text starts with Douglas Dowd’s differentiation between objectivity and neutrality and describes the issue of objectivity in social science. Then the author describes Fisk's statement on duties of a decent journalist, not only foreign correspondent in the Middle East: What journalism is really about is to monitor power and the centres of power. He criticizes cosy relations between media people and so-called reliable sources of information, i.e. government officials. In the summary the author hopes that this article could be useful in discussion on journalism ethics and journalism professionalism.
Year
Issue
12
Pages
66-84
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii, Opole, 45-061, ul. Katowicka 89
References
 • Bauman Z. , Z zagadnień współczesnej socjologii amerykańskiej, Warszawa 1961.
 • Bronner E. , A Foreign Correspondent Who Does More Than Report, [w:] „New York Times”, 19 listopada 2005 r., http://www.nytimes.com/2005/11/19/books/review/19bron.html?pagewanted=print&_r=0, 01.10.2014.
 • Cooke R. , Man of war, [w:] „The Observer”, 13 kwietnia 2008 r., http://www.theguardian.com/media/2008/apr/13/middleeastthemedia.lebanon, 01.10.2014.
 • Covering the Middle East. An interview with Robert Fisk, [w:] D. Miller (red.), Tell Me Lies. Propaganda and Media Distortion in the Attack on Iraq, London 2004.
 • Czapnik S. , Władza, media i pieniądze. Amerykańska ekonomia polityczna komuniko-wania (wybrane zagadnienia), Opole 2014.
 • Dowd D., Capitalism And Its Economics: A Critical History, London 2000.
 • Fisk R. , A new truth dawns on the Arab world, [w:] „The Independent”, 26 stycznia 2011 r., http://www.independent.co.uk/voices/commentators/fisk/robert-fisk-a-new-truth-dawns-on-the-arab-world-2194488.html, 01.10.2014.
 • Fisk R., CIRS Distinguished Lecture April 20, 2010, [w:] „YouTube”, http://www.youtube.com/watch?v=l6ASJA7fbcE, 01.10.2014.
 • Fisk R., First it was Saddam. Then Gaddafi. Now there's a vacancy for the West's favourite crackpot tyrant, [w:] „The Independent”, 19 marca 2011 r., http://www.independent.co.uk/voices/commentators/fisk/robert-fisk-first-it-was-saddam-then-gaddafi-now-theres-a-vacancy-for-the-wests-favourite-crackpot-tyrant-2246415.html, 01.10.2014.
 • Fisk R., In time of war: Ireland, Ulster, and the price of neutrality, 1939-45, London: 1983.
 • Fisk R., – lecture on journalist on the frontier, [w:] „YouTube”, http://www.youtube.com/watch?v=ay1klyYcNe8, 01.10.2014.
 • Fisk R., Pity the Nation: Lebanon at War, Oxford 1990.
 • Fisk R., Right across the Arab world, freedom is now a prospect, [w:] „The Independent”, 22 marca 2011 r., http://www.independent.co.uk/voices/commentators/fisk/robert-fisk-right-across-the-arab-world-freedom-is-now-a-prospect-2248975.html, 01.10.2014.
 • Fisk R., The age of the warrior. Selected essays, New York 2008.
 • Fisk R., The al-Qa'ida leader knew he was a failure. Now US has turned him into martyr, [w:] „The Independent”, 5 maja 2011 r., http://www.independent.co.uk/voices/commentators/fisk/robert-fisk-the-alqaida-leader-knew-he-was-a-failure-now-us-has-turned-him-into-martyr-2279180.html, 01.10.2014.
 • Fisk R., The brutal truth about Tunisia, [w:] „The Independent”, 17 stycznia 2011 r., http://www.independent.co.uk/voices/commentators/fisk/the-brutal-truth-about-tunisia-2186287.html, 01.10.2014.
 • Fisk R., The dumping ground for despots welcomes another, [w:] „The Independent”, 7 czerwca 2011 r., http://www.independent.co.uk/voices/commentators/fisk/robert-fisk-the-dumping-ground-for-despots-welcomes-another-2293875.html, 01.10.2014.
 • Fisk R., The Great War for Civilization. The Conquest of the Middle East, New York 2007.
 • Fisk R., Was he betrayed? Of course. Pakistan knew Bin Laden's hiding place all along, [w:] „The Independent”, 3 maja 2011 r., http://www.independent.co.uk/voices/commentators/fisk/robert-fisk-was-he-betrayed-of-course-pakistan-knew-bin-ladens-hiding-place-all-along-2278028.html, 01.10.2014.
 • Fisk R., Why I had to leave >>The Times<<, [w:] „The Independent”, 11 lipca 2011 r., http://www.independent.co.uk/news/media/press/robert-fisk-why-i-had-to-leave-the-times-2311569.html, 01.10.2014.
 • Fisk R., Yet another betrayal of the Palestinians, [w:] „The Independent”, 25 kwietnia 2014 r., http://www.independent.co.uk/voices/commentators/fisk/robert-fisk-yet-another-betrayal-of-the-palestinians-9290402.html, 01.10.2014.
 • Hallin D.C. , Mancini P., Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Kraków 2007.
 • Harding L. , Polowanie na Snowdena, Warszawa 2014.
 • Karim K.H. , Making sense of the >>Islamic Peril<<. Journalism as cultural practice, [w:] B. Zelizer, S. Allan (red.), Journalism after September 11, Routledge, London 2002.
 • Lange O. , Ekonomia polityczna, Warszawa 1975.
 • Postman N. , Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, Warszawa 2002.
 • Said E. , Orientalizm, Poznań 2005.
 • War is the >>Total Failure of the Human Spirit<<. Z Robertem Fiskiem rozmawia Amy Goodman, [w:] „Democracy Now!”, 20 października 2005 r., http://www.democracynow.org/2005/10/20/robert_fisk_
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d6b6b87-9fd6-4dd2-b45b-ae99fa90fbde
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.