PL EN


2014 | 2(19) | 118-127
Article title

Zastosowanie koncepcji organizacji uczącej się w procesie zarządzania organizacją pozarządową

Authors
Content
Title variants
EN
The use of learning organization concept in the process of non-governmental organization management
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is to present ideas on the management of non-governmental organizations as learning organizations. NGOs are achieving social goals on an increasing scale, but effective and successful actions require from board members to use management methods and techniques. A learning organization style is adequate for many non-governmental organizations. The author describes the main management areas for non-governmental organizations to become learning organizations.
Year
Issue
Pages
118-127
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • Garvin D.A., Budowanie organizacji uczącej się, “Harvard Business Review on Knowledge Management” 1998, s. 51.
 • Honey P., Mumford A., The Manual of Learning Styles, Peter Honey Publications Ltd., Maidenhead 1986.
 • Kupczyk A., Korolewska-Mróz H., Czerwonka M., Radykalne zmiany w firmie od reengineeringu do organizacji uczącej się, Wydawnictwo INFOR, Warszawa 1998.
 • Mikuła B., Ziębicki B., Analiza porównawcza wybranych nowoczesnych koncepcji organizacyjnych, [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. Zarządzanie zmianami, T. Wawak (red.), Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 • Mirvis P., Historical foundations of organizational learning, “Journal of Organizational Change Management” 1996, vol. 9, no. 1.
 • Purgat A., Stańda A., Podstawy zarządzania: materiał szkoleniowy, Wydawnictwo Fundacja Kadry dla Wielkopolski, Poznań 1997.
 • Rymsza M., Polityka państwa wobec sektora obywatelskiego w Polsce w latach 1989-2007, [w:] M. Rymsza, G. Makowski, M. Dudkiewicz, Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • Rymsza M., Makowski G., Dudkiewicz M., Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • Senge P.M., Piąta dyscyplina, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d6dad2d-7178-4bd4-910c-6f05b3c7a7a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.