PL EN


2014 | 13 | 1 | 72-93
Article title

Zagrożenia wtórną wiktymizacją dziecka – ofiary wykorzystywania seksualnego związane z badaniami sądowymi

Content
Title variants
EN
Risks of secondary victimization of a child – victim of sexual abuse in the context of forensic examination
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą uporządkowania i charakterystyki czynników oddziałujących na dziecko-ofiarę w sytuacji badania psychologiczno-seksuologicznego prowadzonego na potrzeby opinii sądowej. Autorki wskazują na potencjalne znaczenie zmiennych związanych z osobą ofiary, sprawcą wykorzystania, czynem, osobą badającego, i przebiegu samego badania w wystąpieniu wtórnej wiktymizacji dziecka. Artykuł ma charakter przeglądowy, opisane w nim teorie i wyniki badań wykorzystano do postawienia hipotez o występowaniu czynników chroniących i czynników ryzyka wtórnej wiktymizacji w sytuacji badania.
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
72-93
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d7438a6-1127-417c-b02d-34edd124e6ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.