PL EN


2018 | 4/2018 (77) | 11-26
Article title

Determinants of Entrepreneurial Intentions at Universities. Warsaw University of Technology Case

Content
Title variants
PL
Determinanty przedsiębiorczości na uczelniach technicznych. Studium przypadku Politechniki Warszawskiej
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to identify the main determinants of entrepreneurial intentions of technical university students at Warsaw University of Technology. The perspective of a leading technical university is crucial in view of the possibility to set up innovative businesses in the STEM sector. The research results were obtained from a quantitative survey conducted in 2018 among WUT students (N = 476). As a result, the hypotheses regarding the impact of 1) entrepreneurship classes, 2) professional experience, 3) views on the market, 4) stage of education, and 5) gender were verified. Therefore, the research outcomes provide argumentation for effective adjustment of the university’s activities supporting the creation of innovative enterprises and entrepreneurial education.
Celem artykułu jest zidentyfikowanie głównych czynników wpływających na intencje przedsiębiorcze wśród studentów uczelni technicznych na podstawie badań przeprowadzonych na Politechnice Warszawskiej. Perspektywa wiodącej uczelni technicznej jest kluczowa w kontekście możliwego zakładania firm w sektorze związanym z dyscyplinami nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM). W pracy bazowano na wynikach ilościowej ankiety przeprowadzonej w 2018 roku wśród studentów PW (N = 476). W rezultacie zweryfikowano hipotezy dotyczące wpływu: 1) zajęć z przedsiębiorczości; 2) doświadczenia zawodowego; 3) poglądów na rynek pracy; 4) stopnia edukacji i 5) płci na zamiary przedsiębiorcze. Tym samym wyniki badania dostarczają argumentów za efektywnym dostosowywaniem zajęć akademickich, wspierających tworzenie innowacyjnych przedsiębiorstw i edukacji przedsiębiorczości.
Year
Issue
Pages
11-26
Physical description
Dates
online
2019-01-09
Contributors
author
 • Centre for Innovation and Technology Management of Warsaw University of Technology
 • Centre for Innovation and Technology Management of Warsaw University of Technology
References
 • 1. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2(50), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T.
 • 2. Amit, R. & Muller, E. (1995a). “Push” and “Pull” entrepreneurship. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 12(4), 64–80. https://doi.org/10.1080/08276331.1995.10600505.
 • 3. Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 4. Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., & Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The entrepreneurship competence framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union. https://doi.org/10.2791/593884.
 • 5. Breiman, L. (2002). Manual on setting up, using, and understanding random forests (v3. 1). CA, USA: Statistics Department University of California Berkeley. Retrieved formhttps://www.stat.berkeley.edu/~breimanUsing_random_forests_V3.1.pdf (27.04.2018).
 • 6. Breiman, L. (2001). Random forests. Machine Learning, 45(1), 5–32. https://doi.org/10.1023/A:1010933404324.
 • 7. Cieślik, J., Matusiak, K.B., Guliński, J., & Skala-Poźniak, A. (2011). Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 8. Delloite. (2018). First steps into the labour market. International survey of students and graduates. Retrieved from https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ce/Documents/about-deloitte/ce-first-steps-into-the-labour-market-2018.pdf (27.04.2018).
 • 9. Chojecki, J., Kęsik, P., Wycisk, A., Parzych, D., & Kałamarz, M. (2017). MKZA – Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. DBA CZIiTT PW, BK PW (Internal WUT Report).
 • 10. Davey, T., Galán-Muros, V., Meerman, A., & Kusio, T. (2013). The state of universitybusiness cooperation in Poland. Science-to-Business Marketing research Centre, apprimo, UIIN.
 • 11. Driessen, M.P. & Zwart, P.S. (1999, June). The role of the entrepreneur in small business success: the Entrepreneurship Scan. In 44th ICSB Wold Conference Proceedings Innovation and Economic Development: the Role of Entrepreneurship and SMEs (pp. 20–23). Napoli. Retrieved from http://www.ondernemerstest.nl/wp-content/uploads/2010/03/ICSBv5.pdf (09.05.2018).
 • 12. Etzkowitz, H., Fuchs, S., Gupta, N., Kemelgor, C., & Ranga, M. (2008). The coming gender revolution in science. In The handbook of science and technology studies (3rd ed.) (pp. 403–428). Cambridge: MIT Press.
 • 13. European Commission. (2008). Entrepreneurship in higher education, especially within nonbusiness studies: Final report of the expert group. Enterprise and Industry DG. Retrieved from https://ec.europa.eu/growth/content/final-report-expert-group-entrepreneurshiphigher-education-especially-within-non-business-0_en (27.04.2018).
 • 14. Farashah, A.D. (2015). The effects of demographic, cognitive and institutional factors on development of entrepreneurial intention: Toward a socio-cognitive model of entrepreneurial career. Journal of International Entrepreneurship, 13(4), 452–476. https://doi.org/10.1007/s10843-015-0144-x.
 • 15. GEM Global Entrepreneurship Monitor dataset. (2015). Global Entrepreneurship Research Association, London Business School.
 • 16. Górniak, J., Kocór, M., Czarnik, S., Magierowski, M., & Kasparek, K. (2015). The ending report of BKL study project (2010–2015). Warsaw-Cracow: Polish Agency for Enterprise Development.
 • 17. Górniak, J. (2015). Human capital in Poland. Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development.
 • 18. Greene, P.G., Brush, C.G., Eisenman, E.J., Neck, H., & Perkins, S. (2015). Entrepreneurship education: A global consideration from practice to policy around the world.
 • 19. Hackett, E.J., Amsterdamska, O., Lynch, M., & Wajcman, J. (2008). The handbook of science and technology studies (3rd ed.). The MIT Press.
 • 20. Huyghe, A. & Knockaert, M. (2015). The influence of organizational culture and climate on entrepreneurial intentions among research scientists. The Journal of Technology Transfer, 40(1), 138–160. https://doi.org/10.1007/s10961-014-9333-3.
 • 21. Jagiełło-Rusiłowski, A. (2011). Fiński model kształcenia i oceniania kompetencji społecznych – inspiracje dla polskich interesariuszy szkolnictwa wyższego. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • 22. Jelonek, M., Kasparek, K., & Magierowski, M. (2015). Młodzi na rynku pracy-pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni: na podstawie analizy kierunków kształcenia zrealizowanej w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Retrieved from https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2015_4_bkl_parp_mlodzi_na_rynku_pracy.pdf (09.05.2018).
 • 23. Kaczmarek, M. & Kaczmarek-Kurczak, P. (2012). Przegląd metaanaliz dotyczących związku cech osobowości i przedsiębiorczości. W stronę modelu badań. Management and Business Administration. Central Europe, 1(108), 49–63.
 • 24. Kopczyński, M., Koszel, J., Wiśnicki, B., & Wołejsza B. (2017). Entrepreneurship education on technical faculties of Polish universities. Humanities and Social Sciences, 22(XXII), 24, 107–118.
 • 25. Kuhn, S., Egert, B., Neumann, S., & Steinbeck, C. (2008). Building blocks for automated elucidation of metabolites: Machine learning methods for NMR prediction. BMC bioinformatics, 9(1), 400. https://doi.org/10.1186/1471-2105-9-400.
 • 26. Lüthje, C. & Franke, N. (2002, May). Fostering entrepreneurship through university education and training: Lessons from Massachusetts Institute of Technology. Paper presented at European Academy of Management 2nd Annual Conference on Innovative Research in Management, 9–11 May, Stockholm.
 • 27. Küttim, M., Kallaste, M., Venesaar, U., & Kiis, A. (2014). Entrepreneurship education at university level and students’ entrepreneurial intentions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 110, 658–668. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.9102.
 • 28. Mirowski, P. & Sent, E.M. (2008). The commercialization of science and the response of STS.
 • 29. Neck, H.M., Greene, P.G., & Brush, C.G. (Eds.). (2014). Teaching entrepreneurship: A practice-based approach. Edward Elgar Publishing.
 • 30. Olmos, R.E., & Castillo, M.Á.S. (2007). La actitud emprendedora durante la vida académica de los estudiantes universitarios. Cuadernos de estudios empresariales, 17, 95–116.
 • 31. Parzych, D. & Chojecki, J. (2017). Akademicka przedsiębiorczość 2017 (Internal WUT report). DBA CZIiTT PW.
 • 32. Santos, F.J., Roomi, M.A., & Liñán, F. (2016). About gender differences and the social environment in the development of entrepreneurial intentions. Journal of Small Business Management, 54(1), 49–66. Retrieved from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jsbm.12129.
 • 33. Shane, S. & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25(1), 217–226. https://doi.org/10.5465/amr.2000.2791611.
 • 34. Shinnar, R.S., Hsu, D.K., Powell, B.C., & Zhou, H. (2018). Entrepreneurial intentions and start-ups: Are women or men more likely to enact their intentions?. International Small Business Journal, 36(1), 60–80.
 • 35. Spitzer, B., Morel, V., Buvat, J., Kvj, S., Bisht, A., & Radhakrishnan, A. (2013). The digital talent gap: Developing skills for today’s digital organizations. Capgemini Consulting. Retrieved from https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2017/07/the_digital_talent_gap27-09_0.pdf.
 • 36. Wissema, J.G. & Verloop, J. (2009). Uniwersytet Trzeciej Generacji: uczelnia XXI wieku. Wydawnictwo Zante.
 • 37. Wojciuk, A. (2018). Empires of knowledge in international relations: Education and science as sources of power for the state. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315159881.
 • 38. Wycisk, A., (2016). Akademicka przedsiębiorczość PW 2016. Raport z analizy działań wspierających innowacyjność i przedsiębiorczość studentów w PW w roku akademickim 2015/2016 (Internal WUT Report).
 • 39. Arias, A.V., Restrepo, I.M., & Restrepo, A.M. (2016). University students’ entrepreneurial intentions: A bibliometric study. Intangible Capital, 12(4), 881–922. https://doi.org/10.3926/ic.730.
 • 40. Zhang, Z., Zyphur, M.J., Narayanan, J., Arvey, R.D., Chaturvedi, S., Avolio, B.J., ... & Larsson, G. (2009). The genetic basis of entrepreneurship: Effects of gender and personality. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 110(2), 93–107. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2009.07.002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d74f150-4775-46dd-874f-87b9eb80dd7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.