PL EN


2013 | 3 (55) | 119-141
Article title

Propozycje rozwiązań prawnych wypracowane w ramach kodyfikacji prawa wojskowego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Proposals for legal solutions developed under military law codification
RU
Предложения юридических решений разработанных в пределах кодификации военного права
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania prawne w zakresie obronności państwa, w tym przygotowań obronnych realizowanych przez pozamilitarne elementy systemu obronnego państwa, wypracowane w ramach procesu kodyfikacji przepisów prawa wojskowego, jaki miał miejsce w resorcie obrony narodowej w 2007 r. oraz latach 2009-2011. Przedstawiono również sposób podejmowania działań ukierunkowanych na osiągnięcie założonego celu, jakim było skodyfikowanie przepisów prawa wojskowego.
EN
The article gives legal arrangements in the field of defence, including the defence preparations carried out by elements of the defence system of the State addressed has developed as part of the process of codification of the law, which took place in the Ministry of defence in 2007 and the years 2009-2011. Also shows how to take action aimed at achieving the objective, which was to codify the law.
RU
В статье показано юридические решения в сфере обороны государствa, в том числе оборонительных подготовок осуществляемых через невоенные элементы оборонительной системы государства, выработанные в пределах процесса кодификации положений военного права, которые имели место в oтделе национальной oбороны в 2007 и 2009-2011 летах. Показано также способ принимания действий направленных на достижение сложной цели, которой было кодификации положений военного права.
Publisher
Year
Issue
Pages
119-141
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d760dd7-aa36-4781-935e-a81f7668cf96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.