PL EN


2017 | 12 | 187-196
Article title

O łacińskich zapożyczeniach prawnych w XVII-wiecznych statutach premonstrateńskich

Content
Title variants
EN
On the Latin Legal Borrowings in the 17th Century Premonstratensian Statutes
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Based on the hand-written text of the Premonstratensian Statutes created in 1692, the article describes the ways of including the legal terms borrowed from Latin into the Polish language.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
References
 • Hemperek P., bp, Góralski W., ks., 1995, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. T. I, cz. 1. Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, Lublin.
 • Karwatowska M., 1992, Synonimy w lubelskich tekstach urzędowych XVII wieku, [w:] Odmiany polszczyzny XVII wieku, red. H. Wiśniewska, Cz. Kosyl, Lublin, s. 139–144.
 • Klemensiewicz Z., 1961, Historia języka polskiego. Doba staropolska, cz. 1, Warszawa.
 • Klemensiewicz Z., 1965, Historia języka polskiego. Doba średniopolska, cz. 2, Warszawa.
 • Lizis M.T., 1995, Podstawowe terminy prawne w statutach staropolskich na tle słowiańskim, Kraków.
 • Mączyński M., 2013, Język dawnych statutów premonstrateńskich. Interpretacje, Kraków.
 • Moszyńska D., 1975, Morfologia zapożyczeń łacińskich i greckich w staropolszczyźnie, „Prace Językoznawcze PAN”, nr 75, Wrocław.
 • Skorupska-Raczyńska E., 2000, Progresywne zapożyczenia pochodzenia łacińskiego w polszczyźnie XIX wieku, Gorzów Wielkopolski.
 • Sondel J., 1997, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków.
 • Szczepankowska I., 2004, Język prawny I Rzeczypospolitej w „Zbiorze praw sądowych” Andrzeja Zamoyskiego, cz. I, Pojęcia prawne, Białystok.
 • Tymiakin L., 1992, Nominalizacja – charakterystyczna cecha stylu urzędowego XVII wieku (na przykładzie testamentów przemyskich), [w:] Odmiany polszczyzny XVII wieku, red. H. Wiśniewska, Cz. Kosyl, Lublin, s. 145–156.
 • Urbańczyk S., 1979, Prace z dziejów języka polskiego, Wrocław–Gdańsk.
 • Walczak B., 2001, Kontakty polszczyzny z językami niesłowiańskimi, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin.
 • Wojtak M., 1993, Styl urzędowy, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. II, Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław.
 • Wojtyła-Świerzowska M., 2006, Prasłowiańskie dziedzictwo leksykalne w polskim słownictwie prawnym: prawo, zakon, cena, wina, kara, [w:] Język w urzędach i sądach, red. M.T. Lizisowa, Kraków.
 • Zajda A., 1990, Staropolska terminologia prawnicza (do 1500 r.), Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d760e51-55b9-42f9-a6c7-2dece0dc1acc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.