Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | rb.ujw.pl/local

Article title

Cyber-dane osobowe jako dane osobowe nowej generacji

Authors

Content

Title variants

EN
Personal cyber-data: a new generation of personal data

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wraz z rozwojem technologii, a zwłaszcza Internetu, w życie człowieka wkraczają coraz to nowsze narzędzia i możliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych. Nowoczesne technologie transmisji danych od dłuższego już czasu wymuszają nowe podejście do procesów przetwarzania i myślenia o danych, tak by móc w sposób adekwatny nadążyć za rozwijającą się rzeczywistością. W obrębie zatem funkcjonującego dotychczas pojęcia danych osobowych konieczna jest redefinicja ujęcia danych osobowych oraz uwzględnienie, że w społeczeństwie informatycznym naturalnie kreują się nowe kategorie danych osobowych, a obok „tradycyjnych” danych osobowych rozwija się nowa kategoria elektronicznych, cyfrowych danych osobowych.
EN
With the advancement of technology, especially on the Internet, human beings are entering new and more advanced tools and capabilities in the field of personal data processing. Modern data transmission technologies have for a long time been forcing a new approach to data processing and thinking, in order to be able to keep pace with the evolving reality. Within the framework of the existing concept of personal data, it is necessary to redefine the concept of personal data and to take into account that new categories of personal data are naturally created in the information society and, in addition to „traditional” personal data, a new category of electronic digital personal data is being developed.

Year

Issue

10

Pages

rb.ujw.pl/local

Physical description

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1d793295-a2a8-4ada-82c2-2716918cbcd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.