PL EN


2013 | 163 | 333-346
Article title

Elastyczność decyzyjna i ryzyko w ocenie projektów inwestycyjnych przy zastosowaniu metody pay-off

Authors
Content
Title variants
EN
Flexibility in Decision-Making and Risk Assessment of Investment Projects Using the Pay-off Method
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents a a fuzzy pay-off method for the assessment of investment projects. This method allows the evaluation of investment project as an option kind. Use it independent of the three scenarios is an important element to take into account also the flexibility of decision-making. The examples presented applicable method for the evaluation of investment projects took place in the hard coal mines.
Year
Volume
163
Pages
333-346
Physical description
Contributors
author
References
 • Carlson C., Fuller R.: A Fuzzy Approach to Real Option Valuation. "Fuzzy set and Systems" 2003, Vol. 139.
 • Collan M., Fuller R., Mezei J.: A Fuzzy Pay-off Method for Real Option Valuation. "Journal of Applaied Mathematic and Decision Sciences" 2009. Article ID 2238196, 14 Pages. 10.1155/2055/238196.
 • Collan M., Kinnunen J.: A Procedure for the Rapid Pre-acquisition Screening of Target Companies Using the Pay-off Method For Real Option Valuation. "Journal of Real Option Strategy" 2011, Vol. 4, No. 1.
 • Karbownik: Zarządzanie ryzykiem w projekcie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. "Wiadomości Górnicze" 2005, nr 1.
 • Keswani Shackleton M.: How real Option Disinvestment Flexibility Augments Project NPV. "European Journal of Research" 2006, Vol. 168.
 • Kuchta D.: Fuzzy Capital Budgeting. "Fuzzy Set and System" 2000, Vol. 111.
 • Kuchta D.: Zarządzanie czasem i ryzykiem projektów - nauka i praktyka. W: Modelowanie preferencji a ryzyko '08. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice 2008.
 • Mayers S.: Determinations of Corporate Borrowing. "Journal of Financial Economics" 1977, Vol. 5, No. 2.
 • Rudny W.: Opcje rzeczowe w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
 • Saługa P.: Elastyczność decyzyjna w procesach wyceny projektów Geologiczo- Górniczych. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. PAN, Kraków 2011.
 • Sierpińska M., Jachna T.: Metody podejmowanie decyzji finansowych Analiza przykładów i przypadków. PWN, Warszawa 2007.
 • Sojda A.: Zastosowanie metody pay-off do wyceny wartości przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, nr 737.
 • Sojda A.: Zastosowanie modelu dwuminowego i trójminowego do wyceny opcji rzeczowych. Zeszyty Naukowe. Politechnika Śląska, Gliwice 2013, nr 64.
 • Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 • Turek M.: Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. GIG, Katowice 2011.
 • Wilimowska Z., Łukaniuk M.: Dwumianowy model wyceny opcji rzeczowych. "Badania Operacyjne i Decyzje" 2005, nr 1.
 • Zadeh L.: Fuzzy Sets. "Information and Control" 1965, Vol. 8.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin. Dz.U. 2005, nr 136, poz. 1151.
 • Tabele współczynników do wyznaczenia WACC. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ (06.2013).
 • Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko. Red. W. Ronka-Chmielowiec. PWE, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d7b2f8f-99a6-4a5a-9ba7-39d542ccdbf7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.