PL EN


2012 | LXXXVI (86) | 229-251
Article title

Wpływ struktury kapitału na wartość rynkową przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2005–2010

Content
Title variants
EN
The influence of debt on enterprises value at Warsaw Stock Exchange between 2005–2010
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main purpose of this paper is to analyze the influence of debt changes on enterprises value at Warsaw Stock Exchange between 2005–2010. Several capital structure theories were presented in the first part of the paper. In the second part the empirical model was constructed based on the company and market specific data obtained from the companies financial statements and stock quotations. The most important conclusion is that the increases in companies` debt causes decreases in their market value during the time of global financial crisis. Positive impact on companies valuation have also the net earnings and market behavio
Year
Volume
Pages
229-251
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Wydział Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Katedra Globalizacji i Integracji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński
References
 • Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.
 • Al-Kaber M., Rynek kapitałowy w Polsce, Wyd. Wyż. Szk. Ekon. w Białymstoku, Białystok 2003.
 • Arestis P., Luintel A., Luintel K., Does financial structure matter, Economics Working Paper Archive, The Levy Economics Institute 2004/399.
 • Barczak A.S., Biolik J., Podstawy ekonometrii, Wyd. Uczel. Akad. Ekon. im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1999.
 • Bebenko I., Optimal capital structure of the firm in the presence of cost of financial distress, University of California at Berkeley, EFA, Maastricht Meeting Paper 2004/5179.
 • Brzeszczyński A., Kelm R., Ekonometryczne modele rynków kapitałowych, WIG Press, Warszawa 2002.
 • Chen K., The Influence of Capital Structure on Company Value with Different Growth Opportunities, EFMA, London 2002.
 • Daniłowska A., Asymetria informacyjna i jej przezwyciężanie na rynku kredytów rolniczych, Rocz. Nauk Rol. 2008/3/4, ser. G, t. 95.
 • Dębski W., Praktyczne i teoretyczne aspekty zarządzani finansami przedsiębiorstwa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005.
 • Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998.
 • Jajuga T., Słoński T., Finanse spółek: długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, Wyd. Akad. Ekon. im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Jaworski J., Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007.
 • Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008.
 • Michalski G., Strategie finansowe przedsiębiorstw: budżetowanie kapitałów i ocena finansowej opłacalności i ryzyka strategicznych decyzji przedsiębiorstw, Ośr. Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2009.
 • Modigliani F., Miller M., The Cost of Capital, Corporation Finance and Theory of Investment, American Economic Review 1958.
 • Socha J., Rynek papierów wartościowych w Polsce, OLYMPUS – Centr. Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 2003.
 • Stasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. Akad. Ekon. im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1995.
 • Stradomski M., Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 • The new corporate finance – Where Theory Meets Practice, ed. D.H. Jr. Chew, McGraw-Hill Inc., 1993.
 • Zawadzka D., Struktura kapitału przedsiębiorstwa, [w:] Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawska, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Ziarko-Siwek U., Efektywność informacyjna rynku finansowego w Polsce, Cedetu, Warszawa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d7d946c-b8b3-403d-a7be-c96d7ec6f88d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.