PL EN


2013 | 31 | 88-98
Article title

System emerytalny zgodny z modelem kapitału ludzkiego

Content
Title variants
EN
Pension System Compatible with the Human Capital Model
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł napisany został w oparciu o oryginalne podejście do problematyki kapitału ludzkiego, które uwzględnia abstrakcyjną naturę kapitału oraz istnienie stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu. W pierwszej części opracowania omówiono najważniejsze założenia alternatywnego modelu kapitału ludzkiego. Następnie podano zasady kształtowania adekwatnych wynagrodzeń za pracę. Szczególnie wiele miejsca poświęcono teorii płacy stałej, uwzględniającej dynamiczną naturę kapitału. Centralną część pracy stanowi podanie projektu systemu emerytalnego umożliwiającego proces reprodukcji kapitału ludzkiego w obrębie rodziny. Rozważania potwierdzono kilkoma przykładami.
EN
This paper presents original approach to human capital taking into accounts abstract nature of capital and existing 8% economic constant of potential growth. First part is an introduction to alternative model of human capital. Next part of article is presentation of theory of fair wages, understood as human capital derivative. The central part of article is to provide the pension system that enable the reproduction process of human capital within the family. Considerations was confirmed on a few examples.
Year
Issue
31
Pages
88-98
Physical description
Contributors
  • Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
  • Blaug M., 1995, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa.
  • Ijiri Y., 1995, Segment Statements and Informativeness Measures: Managing Capital vs. Managing Resources, „Accounting Horizons”, Vol. 9, No 3.
  • Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, 2011, red. M. Dobija, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
  • Pałaszewska-Reindl T., Michna W., 1986, Gospodarstwo domowe-ekonomiczna i orga-nizacyjna baza rodziny polskiej [w:] Polskie gospodarstwo domowe: życie codzien-ne w kryzysie, red. T. Pałaszewska-Reindl, Instytut Wydawniczy Związków Zawo-dowych, Warszawa.
  • Dobija D., 2003, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
  • Przybyła H., 2001, Sposób ujęcia ekonomii politycznej i gospodarki w szkole szwedzkiej [w:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państw, red. U. Zagóra-Jonszta, Wyd. Uczelniane AE w Katowicach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d82335f-1480-40d4-8980-d22cbc549994
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.