PL EN


2003 | 2(5) | 140-145
Article title

Metafizyczne uzasadnienie koncepcji piękna Mikołaja z Kuzy

Authors
Content
Title variants
EN
Nicolas’ of Cusa Metaphysical Reason of the Idea of Beauty
Conference
Profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu w Jego siedemdziesięciolecie
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma przedstawić koncepcję piękna absolutnego i piękna jakie przynależy naturze i sztuce u Mikołaja z Kuzy. U podstaw tak rozumianej kategorii piękna leży założenie, że nie ma współmierności (proporcji) pomiędzy tym, co nieskończone, a tym, co skończone. Piękno absolutne odnosi Mikołaja z Kuzy do Boga, podczas gdy piękno panujące w świecie wynika z proporcji i harmonii. Koncepcja ta zgodna jest z poglądami na piękno Pseudo-Dionizego Areopagity.
EN
The purpose of the article is to introduce the idea of absolute beauty and the beauty, which belongs to nature and to art at Nicolas’ of Cuza thought. There is a supposition undertaking the foundation of such understanding of category of beauty that there is not commensurability (proportion) between the infinite and the finite. Nicolas of Cusa refers the absolute beauty to God while beauty existing in the world results from proportion and harmony. This idea of beauty is parallel to pseudo-Dionysius’ opinions on beauty.
Keywords
PL
EN
Metaphysic   Art   Beauty  
Year
Issue
Pages
140-145
Physical description
Dates
published
2003
Contributors
References
  • B. Bosanquet A History of Aesthetics London 1892.W. Tatarkiewicz Estetyka średniowieczna Wrocław-Warszawa-Kraków 1962.B. Haureau Notices et extraits Paris 1890.Johannes Scotus Eruigena De divisionae naturaeLeipzig 1902.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1643-1243
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d854d06-683d-4eac-ad7d-25bec6978d93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.