PL EN


2019 | 105-106 Kino wobec transformacji ustrojowych | 225-242
Article title

Bresson avant la lettre, albo stylistyczne ćwiczenie na piątkę: Sprawy państwowe

Authors
Title variants
EN
BRESSON AVANT LA LETTRE, OR AN “A” GRADE STYLISTIC EXERCISE: PUBLIC AFFAIRS Public Affairs (Affaires publiques
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sprawy państwowe (Affaires publiques, 1934), debiutancki film Roberta Bressona, długo uchodził za zaginiony. Odnaleziony w Cinémathèque Française w roku 1987, okazał się sporą niespodzianką, która ukazała Bressona jako reżysera niczym nie przypominającego rozsławionego przez Paula Schradera twórcy „stylu transcendentalnego”. W swym artykule Kłys przywołuje genezę i produkcyjne konteksty filmu, odsłonięte przez Colina Burnetta w książce The Invention of Robert Bresson: The Auteur and His Market, a w analizie fabuły i rozwiązań formalnych odsłania Bressonowskie inspiracje: absurd rodem z surrealistycznej i dadaistycznej awangardy, poetycko-fantastyczny komizm wczesnych filmów René Claira, amerykańską burleskę i anarchizm Jeana Vigo. Istotnym aspektem filmu, powstałego tuż po przełomie dźwiękowym w kinie, jest dokonana z zastosowaniem wyrafinowanych gagów „dekonstrukcja” relacji między obrazem, dźwiękiem i faktycznym źródłem dźwięku.
EN
Public Affairs (Affaires publiques, 1934), Robert Bresson’s debut film, have long been considered missing. Found in Cinémathèque Française in 1987, it turned out to be quite a surprise, which showed Bresson as a director who did not resemble the creator of the transcendental style made famous by Paul Schrader. In his article, Kłys recalls the genesis and production contexts of the film, unveiled by Colin Burnett in The Invention of Robert Bresson: The Auteur and His Market, and in the analysis of the plot and formal solutions reveals Bresson’s inspirations: absurdity straight out of the surrealistic and dadaistic avant-garde, poetic-fantastic comedy of René Clair’s early films, the American burlesque and anarchism of Jean Vigo. An important aspect of the film, created just when films ceased to be silent, is the use of sophisticated gags to “deconstruct” the relationship between the image, sound and the actual sound source.
Contributors
author
References
 • Astruc, Alexandre. „Narodziny nowej awangardy: kamera-pióro”, translation Tadeusz Lubelski. In Europejskie manifesty kina: Antologia, edited by Andrzej Gwóźdź, 62-67. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2002.
 • Bordwell, David. „The Exchange: Narration and Style in Les Anges du péché”. In In Robert
 • Bresson (Revised), edited by James Quandt, 233-251. 2nd ed. Toronto: TIFF Cinematheque, 2011.
 • Bordwell, David. The Films of Carl Theodor Dreyer. Berkeley – Los Angeles: University of California Press, 1981.
 • Bordwell David. „Functions of Film Sound: A Man Escaped”. In David Bordwell, Kristin Thompson. Film Art: An Introduction, 293–300. 8th ed. New York: McGraw–Hill, 2008.
 • Bordwell, David. „Narracja parametryczna”, translation Tomasz Kłys. Kwartalnik Filmowy 71-72 (Autumn – Winter 2010): 6-45.
 • Bordwell, David. Ozu and the Poetics of Cinema, Princeton: Princeton University Press, 1988.
 • Bresson on Bresson: Interviews 1943–1983. Edited by Mylène Bresson, translation Anna Moschovakis, New York: New York Review Books, 2016.
 • Burnett, Colin. The Invention of Robert Bresson: The Auteur and His Market. Bloomington – Indianapolis: Indiana University Press, 2017.
 • Johnson, William. „Affaires publiques”. In Robert Bresson, edited by James Quandt, 189-191. 1st ed. Toronto: TIFF Cinematheque, 1998.
 • „Robert Bresson: A Symposium”. In Robert Bresson (Revised), edited by James Quandt, 595-627. 2nd ed. Toronto: TIFF Cinematheque, 2011.
 • Rosenbaum, Jonathan. „Affaires publiques”. In Robert Bresson (Revised), edited by James Quandt, 227-231. 2nd ed. Toronto: TIFF Cinematheque, 2011.
 • Schrader, Paul. „Styl i jego źródła”, translation Maria Dehn. Film na Świecie 216, no. 8 (August 1976): 42-59.
 • Schrader, Paul. Transcendental Style in Film: Ozu, Bresson, Dreyer. Berkeley – Los Angeles: University of California Press, 1972.
 • Sloan, Jane. Robert Bresson: A Guide to References and Resources, Boston: G. K. Hall & Co., 1983.
 • Thompson, Kristin, and Bordwell, David. Film History: An Introduction. 1st ed. New York: McGraw-Hill, 1994.
 • Truffaut, François. „O pewnej tendencji francuskiego filmu”, translation Tadeusz Szczepański, Film na Świecie 361-362, no. 1-2 (January – February 1989): 25–38.
 • Zalewski, Andrzej. „Duch maszyny: Robert Bresson”, Kwartalnik Filmowy 74 (Summer 2011): 58-79.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d857ccd-3a34-42e3-94ca-9277093eeda2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.