PL EN


2018 | 6 (46) | 327-339
Article title

Asylum Procedure in Italy through the eyes of unaccompanied minors

Authors
Content
Title variants
PL
Procedura azylowa we Włoszech z perspektywy osób małoletnich bez opieki
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The main causes of leave behind their home for unaccompanied minors are fear of persecution, human rights violations, armed conflicts and civil unrest, sexual exploitation, domestic violence, abuse, severe deprivation, gender-based discrimination, forced military service, search for new opportunities, the intention of joining the family already staying in Europe. The main aim of the study is to give a short present of the asylum procedure the minors are passing through. Summarizes the barriers to access to asylum procedures, the role of the guardian, the legal, medical and social assistance system for asylum seeker minors and the possible outcomes of the procedure and opportunities of appeal.
PL
Głównymi przyczynami pozostawienia domu za życia dla małoletnich bez opieki są obawa przed prześladowaniem, łamaniem praw człowieka, konfliktami zbrojnymi i niepokojami społecznymi, wykorzystywaniem seksualnym, przemocą w rodzinie, znęcaniem się, poważną deprywacją, dyskryminacją ze względu na płeć, przymusową służbą wojskową, poszukiwaniem nowych możliwości, zamiar dołączenia do rodziny już przebywającej w Europie. Głównym celem badania jest krótkie przedstawienie procedury azylowej, którą przechodzą małoletni. Przedstawia bariery w dostępie do procedur azylowych, rolę opiekuna, system pomocy prawnej, medycznej i społecznej dla osób nieletnich ubiegających się o azyl oraz możliwe wyniki procedury i możliwości odwołania.
Keywords
Year
Issue
Pages
327-339
Physical description
Dates
published
2018-12-31
Contributors
author
  • The Doctoral School of Public Administration Sciences at the National University of Public Service in Hungary, zsofi.bende@ gmail.com
References
  • A kísérő nélküli kiskorúak menedékhez való jogának érvényesülése az EU-ban. Tanulmány a France terre d’asile francia civil szervezet koordinálásában, ed. L. Delbos, Paris 2012, https://helsinki.hu/wp-content/uploads/MAGYAR-szintezis.pdf.
  • Figueroa D., Italy: Protection of Unaccompanied Foreign Minors, “Global Legal Monitor”, 16 May 2017.
  • Manca L., Nucera G.G., Unaccompanied minors in Italy, [In:] Unaccompanied Minors in International, European and National Law, ed. R. Rosskopf, Berlin 2016.
  • Right to asylum for unaccompanied minors in the European Union. A study coordinated by France terre d’asile, ed. L. Delbos, Paris 2012, http://www.france-terre-asile.org/images/stories/mineurs-isoles-etrangers/mi-an-consolide-web.pdf
  • Smith T., Brownlees L., Age assessment practices: a literature review & annotated bibliography, New York 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d859d4e-ade0-430f-ab07-e3a4481b1dce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.