PL EN


Journal
2017 | 10 | 27-48
Article title

Między stagnacją a rozwojem – problemy rozwoju gospodarczego Białorusi

Content
Title variants
EN
Between stagnation and development – problems of economic development in Belarus
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą analizy sytuacji gospodarczej Białorusi na tle dokonujących się w tym państwie przemian. W tym kontekście ukazuje kondycję białoruskiej gospodarki, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. W tym ostatnim aspekcie przedstawiony został niezwykle istotny wpływ Rosji na przemiany gospodarcze na Białorusi, a także rola inwestycji z Zachodu. Zaprezentowane rozważania dotyczące stanu białoruskiej gospodarki oraz wprowadzonych reform pozwalają na nakreślenie przyszłości białoruskiej gospodarki. Wydaje się, że w przewidywalnej przyszłości dotychczasowy model systemu gospodarczego zostanie utrzymany, choć może wzrosnąć ilość inwestycji, a także w pewnym stopniu zwiększy się sfera wolności w gospodarce.
EN
The aim of this paper is to describe the economic situation of Belarus in the context of changes taking place in this country. The author presents the condition of the Belarusian economy against the ongoing changes. He describes the extremely significant impact Russia has on the economic transformation in Belarus, as well as the role of the investments from the Western countries. The author first analyses the state of the Belarusian economy as well as the introduced reforms and then he outlines the future of the Belarusian economy. It seems that in the foreseeable future the existing model of economic system will be maintained, although the number of investments and to some extend the liberalization of the economy may increase.
Journal
Year
Issue
10
Pages
27-48
Physical description
Artykuł naukowy
Dates
published
2017-10-10
Contributors
  • Politechnika Świętokrzyska
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d88de27-8524-480e-8d26-d26a019f8a52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.