PL EN


2019 | 1(17) | 5-22 (18)
Article title

HOMO INTERNETICUS JAKO ANALFABETA FUNKCJONALNY W ZAKRESIE PRAW CZŁOWIEKA

Authors
Content
Title variants
EN
HOMO INTERNETICUS AS A FUNCTIONAL ILLITERATE IN THE FIELD OF HUMAN RIGHTS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the problem of universal lifelong education, which is facing a truly difficult challenge today: how to go from the traditional to functional literacy of homo interneticus, who is convinced of and even believes only in the power of his smartphone connected to the Internet. Unfortunately, the modern man – homo interneticus – in the sense of his unlimited power flowing from the Internet, remains a satisfied functional illiterate also in the sphere of his rights.
Year
Issue
Pages
5-22 (18)
Physical description
Contributors
 • Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. ks. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów, e-mail: walat@ur.edu.pl, ORCID ID 0000-0002-3158-1923
References
 • Analfabetyzm funkcjonalny – surrealizmem postmodernizmu, http://napolowe.blogspot. com/2015/01/analfabetyzm-funkcjonalny-surrealizmem.html (30.07.2018).
 • Bauman Z. 2006, Liquid Modernity, Cambridge: Polity Press, 2000. Wydanie polskie: Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków, ISBN 978-83-08-04009-6.
 • Berger P.L., Luckmann T. 1966, The Social Construction of Reality. A treatise in the Sociology of Knowledge, Penguin Books, New York.
 • Cichomski B., Analfabetyzm czy analfabetyzm? „Sprawy Nauki. Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego”, 25.11.2003, http://www.sprawynauki.waw.pl/?section =article&art_id=418 (30.07.2018).
 • Dunsworth H.M. 2010, Origin of the genus Homo, „Evolution: Education and Outreach”, 3 (3), s. 353–366. DOI: 10.1007/s12052-010-0247-8.
 • Flusser V. 1994, Ku uniwersum obrazów technicznych [w:] A. Gwóźdź (red.), Po kinie?... audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych (s. 53–67), Wydawnictwo Universitas, Kraków.
 • Flusser V. 2002, Writings, University of Minnesota Press, Minneapolis–London.
 • Flusser V. 2004, Ku filozofii fotografii, Akademia Sztuk Pięknych, Katowice.
 • Goldhaber M., The mentality of Homo interneticus: Some Ongian postulates, http://first monday.org/ojs/index.php/fm/article/view/1155/1075#author (30.07.2018).
 • Gurwitsch A. 1962, The Common-Sense World as Social Reality, „Social Research”, no. 29, s. 50–53.
 • Herman D., The Fear of Missing Out (FOMO) 2010, http://www.danherman.com/The-Fear-of-Missing-Out-(FOMO)-by-Dan-Herman.html (30.07.2018).
 • http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/ing/home/index.jsp (30.07.2018).
 • James W. 1950, The Principles of Psychology, vol. I, Dover Publications, Inc, New York.
 • Jameson F. 2002, A Singular Modernity: Essay on the Ontology of the Present, Verso, London & New York.
 • Krotoski A., Virtual Revolution. Homo interneticus? BBC Two. Strona archiwalna z 2010 roku, http://www.bbc.co.uk/programmes/b00n4j0r (30.07.2018).
 • Maciejewski K., post, 22.04.2016, https://wzzw.wordpress.com/2010/04/22/funkcjonalny -analfabetyzm-polakow-a-populizm/ (30.07.2018).
 • Olejniczak D. 2016, Praktyczne wykorzystanie health literacy – analfabetyzmu zdrowotnego, jako narzędzia osiągania celów zdrowotnych, „Journal of Education, Health and Sport”, 6(2), s. 38–243, https://zenodo.org/record/46654/files/2016_6_2_238-243_3383.pdf (30.07.2018).
 • Ong W.J. 2002, Orality and Literacy, Routledge, London.
 • Oxford Dictionary, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/fomo (30.07. 2018).
 • Portal: Forsal.pl, Hiszpański sposób na kryzys: minimalna płaca tyko dla wykształconych, 2014, https://odyssynlaertesa.wordpress.com/tag/analfabetyzm-ekonomiczny/ (30.07. 2018).
 • Portal: Wikipedia. Tim Berners_Lee, https://pl.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee (30.07.2018).
 • Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA), Portal IBE, 11.12.2014, http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-miedzynarodowe/pisa-2015 (30.07.2018).
 • Rakoski M., Analiza raportu Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa w 2015 roku, Portal AR[e]TE, Literatura – Filozofia – Kultura, 16.04.2016, http://arete.media.pl/ analiza-raportu-biblioteki-narodowej-stanie-czytelnictwa-2015-roku/ (30.07.2018).
 • Raport: Powinności państwa wobec obywatela i obywatela wobec państwa, CBOS, Warszawa, lipiec 2013, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_104_13.PDF (30.07.2018).
 • Raport: Przesądy wciąż żywe, CBOS, Warszawa, październik 2011, http://www.cbos.pl/ SPISKOM.POL/2011/K_130_11.PDF (30.07.2018).
 • Raport: Stan wiedzy ekonomicznej Polaków. Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank. Raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown, lipiec 2014, http://www.instytutwolnosci.pl/images/raporty/stan_ wiedzy_ekonomicznej_Polakw.pdf (30.07.2018).
 • Raport: Stan wiedzy finansowej Polaków. Raport z badania ilościowego dla Fundacja Kronenberga City Handlowy. DB Maison, wrzesień 2009, http://www.citibank.pl/ poland/kronenberg/polish/files/fk_badania_01.pdf?zoom_highlight=raport+wiedza +ekonomiczna+Polak%C3%B3w#search=%22raport%20wiedza%20ekonomiczna%20Polak%C3%B3w%22 (30.07.2018).
 • Rymszewicz V., Czy jesteśmy analfabetami? Portal: Na temat, http://rymszewicz.nate mat. pl/57047,czy-jestesmy-analfabetami (30.07.2018).
 • Schütz A. 2008, O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, Nomos, Kraków.
 • Wailand A.P. 2010, Założenia teoretyczne i metodologiczne badań Internetu i w Internecie. Kilka uwag krytycznych [w:] Homointerneticus? Etnograficzne wędrówki w głąb sieci, red. E.A. Jagiełło, P. Szmidt, Wiedza i Edukacja, Lublin, s. 9.
 • Walat W. 2016, Homo interneticus – wyzwanie dla współczesnej edukacji, „Edukacja –Technika – Informatyka. Kwartalnik naukowy” nr 4(18), [Rzeszów] 2016, s. 238–245. ISSN 2080-9069 (lista B – 9 pkt.).
 • Walat W. 2017, Homo interneticus – functional illiteracy of contemporary man [w:] Effective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT and E-learning, “E-learning”, vol. 9, red. E. Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Katowice–Cieszyn, s. 13–22.
 • World Literacy Foundation, “The Economic & Social Cost of Illiteracy”, September 2015, https://worldliteracyfoundation.org/wp-content/uploads/2015/02/WLF-FI NAL-ECONOMIC-REPORT.pdf (30.07.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d8a854b-4cfb-4bfb-a033-c5762ca4f780
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.