PL EN


2012 | 3(26) | 47–54
Article title

Objectives and Methodological Framework of the Doctoral Dissertation “Decision-Making in the Council of the European Union. A Constructivist Approach”

Title variants
PL
Cele i ramy metodologiczne rozprawy doktorskiej „Podejmowanie decyzji w Radzie Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywistycznej”
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Providing an explanation of the decision-making process in the European Union, and especially in one of its main institutions, the Council of the EU, is one of the most important aims of European/EU studies. Applying a constructivist approach to this issue places the focus on non-material factors, like ideas, informal norms or identities. Constructivists emphasise the importance of institutional socialisation, i.e. adopting common values, norms, etc. by actors engaged in interactions within (international) institutional settings. The main research objective of the dissertation described here is to verify this claim, i.e. support or deny socialisation influence on the course and outcomes of the decision-making in the Council. It will also aim to evaluate the usefulness of the constructivist approach in EU studies.
PL
Jednym z ważniejszych wyzwań stojących przed studiami europejskimi jest wyjaśnienie procesu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza w jednej z jej głównych instytucji, jaką jest Rada UE. Zastosowanie do tej problematyki podejścia konstruktywistycznego zwraca uwagę na czynniki niematerialne, takie jak idee, normy nieformalne czy tożsamości. Konstruktywiści kładą szczególny nacisk na znaczenie socjalizacji, czyli przyjmowania przez aktorów funkcjonujących w (międzynarodowym) otoczeniu instytucjonalnym pewnych wspólnych wartości, reguł postępowania itp. Podstawowym celem badawczym omawianej tu rozprawy jest weryfikacja tego stanowiska, poprzez zbadanie wpływu socjalizacji na przebieg i rezultaty podejmowania decyzji w Radzie. Przyczyni się ona również do określenia na ile użyteczne może być podejście konstruktywistyczne w studiach nad Unią Europejską.
Year
Issue
Pages
47–54
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • WDiNP, Uniwersytet Warszawski
References
 • Checkel J.T., Constructivist approaches to European integration, “ARENA Working Papers” 2006, no. 6.
 • Checkel J.T., International Institutions and Socialization in Europe. Introduction and Framework, “International Organization” 2005, no. 4.
 • Checkel J.T., International Institutions and Socialization in Europe, Cambridge 2007.
 • George A.L., Bennett A., Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, London 2005.
 • Häge F.M., Decision-Making in the Council of the European Union: The Role of Committees, Leiden 2008.
 • Hayes-Renshaw F., Wallace H., The Council of Ministers, Basingstoke 2006.
 • Ławniczak K., Process tracing. Śledzenie mechanizmów przyczynowych, in. Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, K. Ławniczak (red.), Warszawa 2013.
 • Moravcsik A., Constructivism and European Integration. A Critique, in: The Social Construction of Europe, T. Christiansen, K.E. Jørgensen, A. Wiener (eds.), London 2001.
 • Niemann A., Explaining Decisions in the European Union, Cambridge 2010.
 • R. Rorty, Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge 1989.
 • Risse T., Social Constructivism and European Integration, in: European Integration Theory, A. Wiener, T. Diez (eds.), Oxford 2009.
 • Thomson R., Stokman F.N., Achen C.H., König T., The European Union Decides, Cambridge 2006.
 • Trzaskowski R., Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
 • Wiener A., Diez T., Taking Stock of Integration Theory, in: European Integration Theory, A. Wiener, T. Diez (eds.), Oxford 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d8c9d76-7aa9-42f6-9d8b-afe16e76e682
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.