PL EN


2015 | 18 | 4 | 541-552
Article title

Pracoholizm – istota konstruktu i trafność nomenklatury jako aktualne problemy w badaniach nad zjawiskiem. Komentarz do Staszczyk i Tokarz (2015)

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Workaholism – the Nature of the Construct and the Nomenclature as Controversial Issues in Research on the Phenomenon. A Commentary on Staszczyk and Tokarz (2015)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Analiza wyników badań dotyczących w zapowiedzi „pracoholizmu”, w tym niektórych badań polskich, wskazuje na co najmniej trzy niepokojące stany rzeczy: (a) stosowania nierzadko błędnej nomenklatury „pracoholizm” do zjawisk niezwiązanych z uzależnieniem od pracy, (b) włączania do konceptualizacji zjawiska pracoholizmu wymiarów definiujących zdrowe zapracowanie (np. zaangażowanie w pracę), które nie różnicują pracoholizmu jako zaburzenia od zjawiska zdrowego zapracowania, (c) stosowania nietrafnej interpretacji uzyskanych rezultatów badawczych, które dotyczą zdrowego zapracowania, jako opisujących uzależnienie od pracy. W komentarzu do artykułu zawarto dyskusję dotyczącą wymienionych kwestii problematycznych.
EN
The analysis of research findings, presented in previews as concerning “workaholism,” including the results of selected Polish studies, reveals at least three worrisome issues: (a) frequent misapplication of the term “workaholism” to phenomenona that are not related to work addiction, (b) expanding the conceptualization of workaholism to include dimensions defining the healthy form of high work involvement (e.g., work engagement), which do not differentiate workaholism as a disorder from the phenomenon of healthy hard work, (c) using inaccurate interpretation of research results that concern healthy high work involvement as referring to work addiction. The commentary on the article contains a discussion of the above-mentioned issues.
Year
Volume
18
Issue
4
Pages
541-552
Physical description
Contributors
  • Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk, ul. Jaracza 1, 00-378 Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d8df8f4-d60c-485a-b3ed-c87bfeb89c0a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.