PL EN


2011 | 2 | 1 | 325-336
Article title

Systemy informatyczne w modelowaniu procesów zarządzania środowiskiem

Content
Title variants
EN
Information systems in the modeling process of environmental management
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Systemy informatyczne jako modele zarządzania środowiskiem lub jego częściami składowymi rozwinęły się ze względu na coraz szersze zapotrzebowanie na informację o środowisku i jego ochronie przed zagrożeniami. W niniejszym artykule podjęto próbę opracowania prototypowego systemu informatycznego, wspomagającego zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w gminie z terenami przyrodniczo cennymi. W systemie uwzględniono wyniki wcześniej przeprowadzonych badań i analiz.
EN
Information systems as models for environmental management, or its component parts, have evolved due to the increasing demand for information about the environment and its protection against threats. This article attempts to develop a prototype system, assisting the management of municipal waste in the municipality of valuable natural areas. The system takes into account the results of previously conducted research and analysis.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
325-336
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
 • Biedugnis S., Podwójci P., Smolarkiewicz M. (2003a), Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w skali mikro- i makroregionalnej, Warszawa
 • Biedugnis S., Podwójci P., Smolarkiewicz M. (2003b), Optymalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w skali mikro- i makroregionalnej, Warszawa
 • Dąbrowski W., Subieta K. (2005), Podstawy inżynierii oprogramowania, Warszawa
 • Górniak-Zimroz J. (2007), Wykorzystanie systemów wspomagania decyzji w gospodarce odpadami, „Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Studia i Materiały”, nr 3, Wrocław
 • Gwoździewicz B., Witkowska-Kita B. (2007), Bazy danych o odpadach – zbieranie danych, „Recykling”, nr 9/81
 • Kraszewski A., red. (2003), System Informacyjny Inspekcji Ochrony Srodowiska Ekoinfonet, Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Inżynierii Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa
 • Lisowska-Mieszkowska E. (2007), Systemy zarządzania środowiskowego – rozwój i funkcjonowanie w Polsce, „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych”, nr 30, Warszawa
 • Poskrobko B. (2003), Teoretyczne i praktyczne podstawy nauki o zarządzaniu środowiskiem, „Ekonomia”, nr 1(23)
 • Sobczyk W., Biedrawa A. (2010), Gospodarka odpadami komunalnymi w parkach narodowych Kanady i Stanów Zjednoczonych, „Inżynieria Ekologiczna”, nr 23
 • www.igo.katowice.pl
 • www.odpady.org.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d8e7e53-f35b-46d4-b3cb-04c1ce5af553
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.