Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 9 | 3 | 159-164

Article title

Uczeń jako podmiot/przedmiot oddziaływań pedagogicznych we współczesnej szkole

Content

Title variants

EN
The Role of the Student as a Subject/Object of Teaching Interaction in the Contemporary School

Conference

Edukacja-Technika-Informatyka

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Podmiotowość człowieka oznacza, że ma on poczucie istnienia własnego „ja”, własnej tożsamości, odrębności i autonomii psychicznej. Podmiotowość ucznia wyraża się w posiadaniu przez niego prawa do: tworzenia własnej osobowości, wyboru systemu wartości, samorealizacji, wynikającej z jego, a nie dorosłych woli, potrzeb i zainteresowań. Celem artykułu jest ujawnienie, czy we współczesnej szkole uczeń jest traktowany przez nauczycieli jako podmiot czy przedmiot oddziaływań pedagogicznych. Na podstawie doświadczeń i opinii studentów pedagogiki ukazano zachowania nauczycieli charakteryzujące określone relacje z uczniami oraz wskazano następstwa podmiotowego i przedmiotowego traktowania uczniów przez nauczycieli.
EN
Human subjectivity denotes possessing conscious experience and awareness of a “self”, an identity, individuality and mental autonomy. The subjectivity of the student is expressed in his or her right to create an own identity, to choose a system of values, as well as to self-fulfilment of his or her own needs and interests rather than needs and interests imposed by adults. This article at-tempts to demonstrate whether the student of the contemporary school is treated as a subject or an object of teaching interaction by teachers. On the basis of the accounts and opinions of pedagogy students, the article presents teacher behaviours which distinguish particular teacher-student relations. It also describes the consequences of both subjective and objective treatment of students by teachers.

Keywords

Year

Volume

9

Issue

3

Pages

159-164

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

  • Doktor habilitowany, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Teorii Wychowania, Polska

References

  • Bałachowicz, J. (2008). Edukacyjne wspieranie rozwoju podmiotowości człowieka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 6, 3–12.
  • Dyląg, J. (2010). Podmiotowość ucznia i nauczyciela a kształcenie emocjonalne i etyczno-moralne w edukacji zintegrowanej. W: I. Adamek, M. Grochowalska, E. Żmijewska (red.), Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej (s. 45–51). Kraków: Wyd. UP.
  • Popławska, A. (2007). Multidyscyplinarne podstawy podmiotowości ucznia we współczesnej szkole. Edukacja, 4, 38–46.
  • Wojciechowska-Charlak, B. (2003). Podmiotowość w pracy opiekuńczo-wychowawczej. W: B. Wojciechowska-Charlak (red.), Praca opiekuńczo-wychowawcza (s. 87–105). Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.
  • Wojciechowska-Charlak, B. (2005). Podmiotowe aspekty interakcji wychowawczych. W: E. Kozak- -Czyżewska, D. Zdybel, B, Kępa (red.), Współczesne tendencje rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej (s. 450–455). Kielce: MAC Edukacja.
  • Zubrzycka-Maciąg, T. (2015). Szacunek – wartość zaniechana w pedagogice. W: W. Furmanek, A. Długosz (red.), Wartości w pedagogice. Urzeczywistnianie wartości (s. 115–130). Rzeszów: Wyd. UR.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1d8faa44-694d-46ed-a4a3-8bd15f079989
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.