Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(15) | 82-99 (18)

Article title

OCENY JAKO PODSTAWOWY PROBLEM ANALIZY ZMEDIATYZOWANEJ PERSWAZJI POLITYCZNEJ

Content

Title variants

EN
EVALUATIONS AS THE CORE ANALYTICAL PROBLEM IN THE THEORY OF MEDIATED POLITICAL PERSUASION

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Evaluation is the fundamental component of persuasion, and as such is making the constitutive frame for political conflicts. It is a function of meaning, concerning primarily the expression of our principle and emotive attitudes to reality. Every persuasive evaluation must be communicated – carried by verbal and non-verbal signs, assembled by codes which organize emotions at three levels of: lexemes, evaluative statements and narrative texts (superstructures). The text describes the main practices of evaluation in political communication, following the premises of anthropology of word and mass media theory. Working on the examples from political debates, selected means of persuasive evaluations are tested. To recapitulate the aforementioned claims an overall structural model of analysis is presented. It comprises all relevant factors and contexts of evaluation practices in political persuasion.

Year

Issue

Pages

82-99 (18)

Physical description

Contributors

 • Instytut Europeistyki Uniwersytet Jagielloński, ul. Jodłowa 13, 30-252 Kraków, e-mail: uwkolodz@cyf-kr.edu.pl

References

 • Bal M. 2012, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, przeł. E. Kraskowska, E. Rajewska i in., Kraków.
 • Bartmiński J., Niebrzegowska–Bartmińska S. 2009, Tekstologia, Warszawa.
 • Bartmiński J. 1981, Derywacja stylu [w:] Pojęcie derywacji w lingwistyce, Lublin 1981, s. 31–54.
 • Godlewski G., Mencel A., Sulima R. (red.) 2003, Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, seria: „Wiedza o Kulturze”, Warszawa.
 • Eco U. 2008, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, przeł. J. Gałuszka, L. Eustachiewicz, A. Kreisberg, K. Żaboklicki, Warszawa.
 • Hall E.T. 2003, Kontekst i znaczenie [w:] Godlewski G., Mencel A., Sulima R. (red.), Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, seria: „Wiedza o Kulturze”, Warszawa.
 • Hallin D.C., Mancini P. 2007, Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, przeł. M. Lorek, Kraków.
 • Kaczyński J. 2016, Porozumienie przeciw monowładzy. Z dziejów PC, Poznań.
 • Kohler Riessman C. 2009, Narrative Analysis [w:] The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods, http://sageereference.com/research/ Article_n273.html (5.03.2009).
 • Kołodziej J.H. 2011, Wartości polityczne. Rozpoznanie, rozumienie, komunikowanie, Kraków.
 • Kołodziej J.H. 2012, System aksjologiczny telewizyjnych wiadomości [w:] Wartość mediów – od wyzwań do szans, red. A. Baczyński, M. Drożdż, Seria wydawnicza „Etyka Mediów”, Kraków, s. 113–136.
 • Kołodziej J.H. 2017, Narratologia w badaniach komunikacji politycznej, Metodologiczne przymiarki, „Polityka i Społeczeństwo. Studies in Politics and Society” nr 1 (15),s. 21–32.
 • Mayenowa M.R. 1974, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, „Vademecum polonisty”, t. I, Wrocław.
 • Stanzel F. 1955, Die typischen Erzählsituationen im Roman; dostępne po polsku jako: Typowe formy powieści, przeł. R. Handke [w:] R. Handke, oprac., Teoria form narracyjnychw niemieckim kręgu językowym, Kraków 1980.
 • Śniadanie w Trójce, Beata Michniewicz rozmawia z politykami, Program III Polskiego Radia, 8.04.2017, godz. 9–10.
 • Pawłowski T. 1986, Tworzenie pojęć w naukach humanistycznych, Seria: „Metodologia Humanistyki”, red. J. Kmita, J. Topolski, Warszawa 1986.
 • Pisarek W. 2008, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa.
 • PiS 2006, Rozmowa Krzysztofa Ziemca z Jarosławem Kaczyńskim, TVP 1, witryna PiS, http://www.pis.org.pl/article.php?id=5179&st=2 (29.04.2017).
 • Pucułek A. 2016, Obelgi zastępują argumenty. Rozmowa z prof. Jerzym Bartmińskim o brutalizacji języka polityki, „Gazeta Wyborcza” wyd. Lublin, 27.02.2016, http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,19681458,obelgi-zastepuja-argumenty-prof-bartminski-o-brutalizacji.html (3.05.2017).
 • Rembowska-Płuciennik M. 2012, Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku, Toruń.
 • Stevenson C.L. 1963, Facts and Values, New Haven.
 • Sztompka P. 2007, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków.
 • Witosz B. 2014, Dyskurs i stylistyka, Katowice.
 • Ziomek J. 1980, Retoryka opisowa, Wrocław–Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1d976779-5664-48e4-80c4-70f90dd3a6c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.