PL EN


Journal
2014 | 27/II | 7-28
Article title

Stowarzyszeniowy ruch naukowy wobec społecznego funkcjonowania historii

Content
Title variants
DE
Gesellschaftliche Wissenschaftsbewegung angesichts der sozialen Funktionsweise der Geschichte
EN
The associational scientific movement towards the social role of the history
Languages of publication
DE PL
Abstracts
EN
The historian in the contemporary Poland has to fulfil not only the tasks on his workplace, commonly at a state university or in a research institute but he has also commitments which result from the traditional ethos of a man of science. In the public sphere he has to deal with historical politics created by the state and the political forces immediately, which cannot actually be influenced by the scientific circles in a relevant way. The political forces await from the historian the disclosure of such a “truth” which would interpret the existing reality as the possible space for creation of that what ought to be. The associational scientific movement as a traditionally autonomous body concerned with population of knowledge has in this situation the chance and the not utterly fulfilled task of defending of the historical truth, conditioned and determined with the contemporary theory of knowledge.
Journal
Year
Volume
Pages
7-28
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
translator
References
 • Etyka w środowisku akademickim, red. J. Zieliński, L. Tyszkiewicz, Warszawa 1994
 • Etyka zawodowa ludzi nauki, red. J. Goćkowski, K. Pigoń, Wrocław 1991
 • Friszke A.: Odpowiedzialność historyka a uwikłanie historii w politykę, w: Odpowiedzialność uczonych, Wrocław–Warszawa 2009 (Fundacja Nauki Polskiej. Fundacji Nauki Dyskusje 13)
 • Goćkowski J.: Ethos nauki i role uczonych, Kraków 1996
 • Goćkowski J.: Ludzie „systemu” i ludzie „problemu”. Wieczna wojna w teatrze życia naukowego, Kraków 2000
 • Goćkowski J.: Uczony i polityk: zbieżność i rozbieżność interesów oraz aspiracji, „Nauka” 2006, nr 4
 • Grzybowski S.: O etyce historyka herezji kilka, w: Etyka zawodowa ludzi nauki, red. J. Goćkowski, K. Pigoń, Wrocław 1991
 • Hübner P.: Zwierciadło nauki. Mała encyklopedia polskiej nauki akademickiej, Kraków 2013
 • Kubin J.: Kultura intelektualna, Warszawa 2005
 • Kulpińska J.: Uczony jako ekspert, w: Etyka zawodowa ludzi nauki, red. J. Goćkowski, K. Pigoń, Wrocław 1991
 • Le Goff J.: Historia i pamięć, Warszawa 2007
 • Marody M.: O społecznym zakorzenieniu kultury uniwersytetu, „Nauka” 2014, z. 2
 • Merton R.K.: Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1962
 • Odpowiedzialność uczonych, Wrocław–Warszawa 2009 (Fundacja Nauki Polskiej. Fundacji Nauki Dyskusje 13)
 • Piasek W.: Polityka historyczna i historiografia w antropologicznej perspektywie badań historiograficzno-metodologicznych, „Zapiski Historyczne” 2007, nr 4
 • Pomian K.: Historia – nauka wobec pamięci, Lublin 2006
 • Szczepański J.: Mitologizacja intelektualistów, „Studia Socjologiczne” 1962, nr 3
 • Sztompka P.: Uniwersytet współczesny; zderzenie dwóch kultur, „Nauka” 2014, nr 1
 • Towarzystwa Naukowe w Polsce. Dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie, t. 1, red. Z. Kruszewski, Warszawa 2013
 • Twardowski K.: Dostojeństwo uniwersytetu, Poznań 2011
 • Wolność, równość, uniwersytet, red. C. Kościelniak, J. Makowski, Warszawa 2011
 • Znaniecki F.: Społeczne role uczonych, Warszawa 1984
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d983076-cf39-4b1b-bb5b-27dce6aa0e89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.