PL EN


2014 | 6(42) | 2 | 165-175
Article title

Wspieranie autonomii ucznia we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych

Authors
Title variants
EN
Supporting learner autonomy in the primary school foreign language classroom
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z ideą „wczesnego startu” w polityce językowej Unii Europejskiej, dzieci rozpoczynają naukę języków obcych coraz wcześniej. Niezaprzeczalnie uczenie autonomiczne przynosi cały wachlarz korzyści zarówno edukacyjnych, jak i rozwojowych, takich jak pozytywne nastawienie emocjonalne, zwiększenie motywacji wewnętrznej, lepsze wyniki w nauce i bez wątpienia pozwala uczniowi zrozumieć fakt, że nauka języka obcego jest związana z uczeniem się przez całe życie. Rozwijanie i wspieranie autonomii staje się zatem coraz bardziej istotne już na etapie wczesnoszkolnym. Rozważając uczenie autonomiczne na etapie wczesnoszkolnym, należy wziąć pod uwagę specyficzne uwarunkowania związane z rozwojem poznawczym, emocjonalnym i społecznym, które mogą stanowić barierę lub też sprzyjać procesowi autonomizacji. Celem niniejszego artykułu jest bliższe przyjrzenie się tym uwarunkowaniom, przedstawienie wskazówek oraz zaproponowanie pewnych aktywizujących form pracy, które wspierają autonomizację ucznia na omawianym etapie kształcenia.
EN
Along the lines of “early start” issue in EU language policy children are starting to learn foreign languages at an increasingly early age. It goes without saying that autonomous learning brings about a wide range of educationally and developmentally important benefits like positive emotionality, greater intrinsic motivation, higher academic achievement, and undoubtedly helps the student to realise and accept the fact that learning a foreign language is a life-long occupation. Developing and supporting learner autonomy is therefore becoming more and more significant since the early stages of primary school. Considering autonomous learning in primary education one should take into account cognitive, emotional and social determinants that can either limit or boost the autonomization process. The purpose of this article is to take a closer look at these determinants as well as to give some suggestions and present a few active teaching techniques that support learner autonomy at this stage of education.
Year
Volume
Issue
2
Pages
165-175
Physical description
Contributors
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Benson P.: Teaching and Researching Autonomy in Language Learning, London: Pearson Education Limited 2001.
 • „Języki Obce w Szkole”, numer specjalny, 2008, nr 6 (O autonomii).
 • Komorowska H.: Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa: Fraszka Edukacyjna 2005.
 • Komorowska H.: Nauka języka obcego w perspektywie ucznia, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁośGraf 2011.
 • Nicholls K.: Program nauczania języka angielskiego dla I etapu sześcioletniej szkoły podstawowej (klasy I-III). Kurs początkowy do nowej podstawy programowej, Cambridge: Cambridge University Press 2009.
 • Pawlak M.: Autonomia w nauce języka obcego – co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy?, Poznań–Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu 2008.
 • Podstawa programowa z komentarzami, t. III: Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, Warszawa: MEN 2009.
 • Polityka językowa w Europie, Raport analityczny Instytutu Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013.
 • Sikora-Banasik D.: Program nauczania języka angielskiego dla etapu wczesnoszkolnego klasy I-II szkoły podstawowej zgodny z Podstawą programową z dnia 23 grudnia 2008, Nowa Era sp. z o.o. 2012.
 • Sikora-Banasik D.: Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki, Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 2009.
 • Szybowicz I.: Bazar dobrych praktyk, czyli nauczyciel dla nauczycieli. Metody aktywizujące, Szczecin: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d9adf9b-6954-4a9e-8478-f77fa708963b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.