PL EN


2017 | 4(56) | 250-270
Article title

Termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa

Content
Title variants
EN
Deadline concerning bringing an action for denial of paternity
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author of the draft position of the Sejm notes that the challenged provision, understood in such a way, that deadline for bringing an action for denial of paternity may expire before a child acquires knowledge about his/her biological origin, is inconsistent with the Constitution.
Year
Issue
Pages
250-270
Physical description
Contributors
 • Doktor nauk prawnych, ekspert ds. legislacji BAS;
References
 • 1. Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, komentarz do art. 47, s. 297
 • 2. Bosek L., Opinia na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 888/VI kad., http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=888
 • 3. Domański M., Komentarz do art. 70 [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2017, s. 993
 • 4. Działocha K., Idee przewodnie wolności i praw jednostki w procesie uchwalania Konstytucji RP [w:] Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, red. M. Jabłoński, Warszawa 2010, s. 17
 • 5. Garlicki L., Komentarz do art. 30 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016, s. 32
 • 6. Garlicki L., Wojtyczek K., Komentarz do art. 31 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016, s. 70
 • 7. Garlicki L., Zubik M., Komentarz do art. 32 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016, s. 109
 • 8. Granat M., Godność człowieka z art. 30 Konstytucji RP jako wartość i norma prawna, „Państwo i Prawo” 2014, z. 8
 • 9. Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2016
 • 10. Holewińska-Łapińska E., Projektowane zmiany kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie pochodzenia dziecka ze szczególnym uwzględnieniem ustalenia ojcostwa wskutek uznania [w:] Z zagadnień prawa cywilnego i rejestracji stanu cywilnego, red. H. Cioch, P. Kasprzyk, Lublin 2007, s. 64–65
 • 11. Ignatowicz J. [w:] B. Dobrzański, J. Ignatowicz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1975, s. 515
 • 12. Piasecki K. [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2011, s. 637
 • 13. Pietrzykowski K. [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010, s. 678
 • 14. Pietrzykowski K. [w:] Komentarz KRO, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015, s. 517
 • 15. Sarnecki P., Komentarz do art. 47 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016, s. 250
 • 16. Smyczyński T. [w:] System prawa prywatnego, t. XI, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009, s. 112
 • 17. Smyczyński T., O potrzebie ustalenia pochodzenia dziecka zgodnie z tzw. prawdą biologiczną [w:] Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, t. 2, Warszawa 2009, s. 1273
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1da7585d-0169-48e6-b787-8bbbd1535e5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.