PL EN


2018 | 25 | 393-395
Article title

Edward Potkowski (10 V 1934–31 VII 2017)

Content
Title variants
EN
Edward Potkowski (10 May 1934–31 July 2017)
Conference
czasopismo naukowe; rocznik
Languages of publication
PL
Abstracts
In memoriam
Year
Volume
25
Pages
393-395
Physical description
Dates
published
2018-10-29
Contributors
  • Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa
References
  • E scientia et amicitia. Studia poświęcone profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciopięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Warszawa - Pułtusk 1999.
  • Kośka M., Bibliografia prac profesora Edwarda Potkowskiego za lata 1999-2015 [w:] Historia. Memoria. Scriptum. Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Edwarda Potkowskiego, red. J. Krochmal, Warszawa 2015, s. 13–20.
  • Kośka M., Profesor Edward Potkowski – sylwetka uczonego, „Archeion” CXV (2014), s. 13-18.
  • Kozłowski K., Profesor Edward Potkowski w przestrzeni humanistycznej Pomorza Zachodniego, „Archeion” CXV (2014), s. 19-24.
  • Krochmal J., Edward Potkowski jako dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych (1981–1986) [w:] Historia. Memoria. Scriptum. Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Edwarda Potkowskiego, red. J. Krochmal, Warszawa 2015, s. 21–32.
  • Tafiłowski P., Wspomnienia o Profesorze Edwardzie Potkowskim [w:] Z Badań nad Książką i księgozbiorami Historycznymi, t. 11, 2017, s. 21–27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1da8bbda-7d75-402e-9419-06341e7bb969
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.