PL EN


2011 | 1 | 258-266
Article title

Dyskurs w edukacji akademickiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
1
Pages
258-266
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Dębowski i in. (1996). Mała encyklopedia filozofii. Pojęcia. Problemy. Kierunki. Szkoły (red. naukowa) S. Jedynak. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Dijk T. A. van (1998). Ideology: A Multidisciplinary Approach. London: Sage.
 • Dijk T. A. van (2001). Badania nad dyskursem. W: T. A. Dijk van (red.) Dyskurs jako struktura i proces. Przeł. G. Grochowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Duszak A. (1998). Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa: PWN.
 • Foucault M. (1999). Narodziny kliniki. Tłum. P. Pieniążek. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Foucault M. (2002). Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w College de France 2 grudnia 1970. Tłum. M. Kozłowski. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
 • Gajda S. (1994). O kulturze porozumiewania się w nauce. W: K. Handtke, H. Dalewska-Greń (red.) Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek wydawniczy.
 • Gajda S. (1999). Współczesny polski dyskurs naukowy. W: S. Gajda (red.) Dyskurs naukowy – tradycja i zmiana. Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Kamieniu Śląskim. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu w Opolu.
 • Habermas J. (1999). Teoria działania komunikacyjnego, tom I: Racjonalność działania a racjonalność społeczna. Tłum. A. M. Kaniowski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Hejnicka-Bezwińska T., Leppert R. (red.) (2005). Ewolucja „ogólności“ w dyskursach pedagogicznych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 • Kwieciński Z. (red.) (1991). Nieobecne dyskursy – część I, Studia Kulturowe i Edukacyjne, Toruń: Wyd. UMK.
 • Kwieciński Z. (red.) (1992). Nieobecne dyskursy – część II, Studia Kulturowe i Edukacyjne, Toruń: Wyd. UMK.
 • Kwieciński Z. (red.) (1993). Nieobecne dyskursy – cześć III, Studia Kulturowe i Edukacyjne, Toruń: Wyd. UMK.
 • Kwieciński Z. (red.) (1994). Nieobecne dyskursy – część IV, Studia Kulturowe i Edukacyjne, Toruń: Wyd. UMK.
 • Kwieciński Z. (red.) (2000). Nieobecne dyskursy – część VI. Studia Kulturowe i Edukacyjne, Wyd. UMK, Toruń.
 • Ossowski S. (1983). O osobliwości nauk społecznych. Warszawa: PWN.
 • Ostrowska U. (1999). Systemowe ujecie procesu dydaktycznego w szkole wyższej. W: Nauki Społeczne 28. Zeszyty Naukowe Nr 220. Bydgoszcz: Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
 • Ostrowska U. (1998). Doświadczanie wartości edukacyjnych w szkole wyższej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane ATR w Bydgoszczy.
 • Ostrowska U. (2008). Język edukacji akademickiej w opinii studentów pedagogiki UWM w Olsztynie i UKW w Bydgoszczy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 • Ostrowska U. (2011). Krytyczna analiza dyskursu (KAD) z perspektywy badań pedagogicznych. W: T. Hejnicka-Bezwińska (red.) Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Swales, J.M. (2001). Metatalk in American academic talk: The cases of “point” and “thing.” Journal of English Linguistics, 29, p. 34-54.
 • Strawson P.F. (1994). Analiza i metafizyka. Wstęp do filozofii. Przeł. A. Grobla. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Whorf B.L. (1982). Język, myśl i rzeczywistość. Przeł. T. Hołówka. Warszawa: PIW.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dab9640-70f8-4daa-8145-1d00343fc7e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.