PL EN


Journal
2016 | 4(48) | 105-115
Article title

Wrocławska minigaleria murali

Authors
Content
Title variants
EN
Wrocław murals mini-gallery
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł opisuje zjawisko występowania wielkoformatowego malarstwa ściennego (murali) w przestrzeni miejskiej oraz wyjaśnia związany z tym zjawiskiem termin „plaster” i jego rolę w modyfikowaniu otoczenia. Badanie przeprowadzono na przykładzie jednej z arterii miejskich Wrocławia – ul. S. Wyszyńskiego, na której w niewielkiej odległości występuje pięć murali. Szczegółowa analiza kompozycyjno-plastyczna, a także funkcjonalno-przestrzenna określa ich znaczenie w kontekście miejsca i pokazuje ich wpływ na przestrzeń, w której istnieją. Ukazane cechy oraz zależności między nimi występujące pozwalają również zobrazować i wytłumaczyć fakt istnienia plenerowej galerii, którą tworzą.
EN
The article describes the phenomenon of the presence of largeformat wallpainting (murals) in urban space and associated with this phenomenon, the term “plaster” (wall patch) and its role in the changing environment. The study was conducted on the example of one of the city arteries of Wrocław – Wyszyńskiego Street, in which, at a small distance, there are five murals. A detailed analysis of the forming composition as well as the functionalspatial one determines their importance in the context of place and shows their impact on the space in which they exist. The shown characteristics and dependencies occurring between them also allow us to illustrate and explain the fact of existence of an outdoor gallery which they form.
Journal
Year
Issue
Pages
105-115
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
References
 • [Redakcja], Powstaje młodopolski mural na Galerii Bronowice, http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/powstaje-mlodopolski-muralna-galerii-bronowice-zdjecia,2747160,artgal,t,id,tm.html?przekierowanie_mm=1 [accessed: 3.01.2016].
 • Bąkowska M., Współczesne malarstwo ścienne w przestrzeniach urbanistycznych i architektonicznych – murale, rozprawa doktorska, Wydział Architektury PWr, Wrocław 2000.
 • Sikorski T., Rutkowski M., Grafitti w Polsce 1940–2010, Carta Blanca, Warszawa 2011.
 • Stępień B., Łódzkie murale. Niedoceniona grafika użytkowa PRL-u, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2010.
 • Rutkiewicz M., Rafał Roskowiński Autoportret z muralem, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2012.
 • Gralińska-Toborek A., Kazimierska-Jerzyk W., Doświadczenie sztuki w przestrzeni miejskiej. Galeria Urban Forms 2011–2013, Fundacja Urban Forms, Łódź 2014.
 • Zespoł Qualio, Dialogi wokół murali, raport z badań opinii przeprowadzonych w ulicznych punktach konsultacyjnych, Fundacja Urban Forms, Łódź 2014.
 • Oleksy E., Nowy mural pojawił się na ścianie kamienicy przy ulicy Benedyktyńskiej 4, http://wroclaw.naszemiasto.pl/archiwum/nowymural-pojawil-sie-na-scianie-kamienicy-przy-ulicy,1582346,art,t,id,tm.html [accessed: 12.12.2015].
 • Artystyczna ekspozycja na temat „Przemocy w rodzinie”, http://kampaniaprzemoc.pl/2007/001.php [accessed: 12.12.2015].
 • PWR, Wrocław: Nowy mural przy ogrodzie botanicznym już gotowy, http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/wroclaw-nowy-muralprzy-ogrodzie-botanicznym-juz-gotowy,1448329,artgal,t,id,tm.html [accessed: 20.06.2012].
 • Nogaj M., Dom jak malowany, http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,3267785.html [accessed: 7.10.2016].
 • Saraczyńska A., Mural, czyli naścienny materializm artystyczny, http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,6989805,Mural__czyli_nascienny_materializm_artystyczny.html [accessed: 1.09.2009].
 • Potocki M., Skont sztuką uliczną walczy z szarzyzną, http://www.mmwroclaw.pl/artykul/skont-sztuka-uliczna-walczy-z-szarzyznafoto,2830890,artgal,t,id,tm.html [accessed: 10.11.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dac0347-8be1-41e5-b53e-1b9bfd1c5fc8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.