PL EN


2018 | 524 | 121-136
Article title

Prezentacja informacji o kosztach i innych całkowitych dochodach według międzynarodowych standardów rachunkowości i na przykładzie grup kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wynik finansowy należy do najważniejszych kategorii ekonomicznych wykorzystywanych przez użytkowników do oceny sytuacji finansowej jednostki oraz jej kadry zarządzającej. Zasady jego ustalania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym określają normy rachunkowości, które w ostatnich latach ulegały w tym zakresie dość dużym zmianom. W opracowaniu przedstawiono najważniejsze aspekty dotyczące prezentacji informacji o kosztach i innych całkowitych dochodach w świetle rozwiązań zawartych w międzynarodowych standardach rachunkowości oraz zwrócono uwagę na problemy z tym związane. Zasadniczą jego część stanowi jednak prezentacja wyników przeprowadzonego badania sześćdziesięciu grup kapitałowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w zakresie sposobu prezentacji informacji w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Badaniem objęto skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2015-2017, a otrzymane wyniki odniesiono do rezultatów wcześniejszych badań prowadzonych w tym zakresie.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dad46c5-3a3d-48a2-9772-3ad7b587ff8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.