PL EN


2018 | 1(10) | 89–101
Article title

Autobiografia/psychoanaliza/kontynuacje. Wokół „autobiografikcji” Heleny Deutsch1

Title variants
EN
Autobiography/psychoanalysis/continuations. About autobiografiction of Helena Deutsch
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą nadpisania znaczeń do już istniejących analiz kilku autobiografikcyjnych tekstów Heleny Deutsch. Świadomość tekstualnego charakteru obydwu dyskursów: psychoanalizy i autobiografii dała asumpt autorce Konfrontacji z samą sobą do podjęcia swoistej gry z odbiorcą rekonstruującym biografię. Reprezentacje podmiotu potwierdzają jedynie to, że jest on nie tyle rekonstruowany w opowieści, co wciąż stwarzany, pomiędzy normatywem prawdy i fikcji, pragnienia i spełnienia. Kryptonimowanie sensów rozwija ten pasjonujący rodzinny romans, jakim niewątpliwie jest autobiografia Deutsch oraz teksty ją uzupełniające, w niemożliwy do zatrzymania obrotowy ruch tropów, supozycji i hipotez.
EN
The article is an attempt to add meanings to the already existing analyses of selected autobiographical- fictitious texts by Helena Deutsch. The awareness of the textual character of both discourses: psychoanalysis and autobiography prompted the author of Confrontations with Myself to play some kind of a game with the reconstructing the autobiography recipient The representations of the subject only confirm that the latter is not so much being reconstructed in the story as created over and over, between the standards of truth and fiction, the desire and fulfillment. Codenaming of senses develops this absorbing family affair which Deutsch’s autobiography as well as the accompanying it texts are, in a difficult to stop rotary movement of tropes, suppositions and hypotheses.
Year
Issue
Pages
89–101
Physical description
Contributors
  • Wydział Filologiczny, Uniwersytet Szczeciński
References
  • Appignanesi, Lena, Forrester John. „Helena Deutsch: Kobieta jak gdyby nowoczesna”. W: Kobiety Freuda. Tłum. Elżbieta Abłamowicz, 322–345. Warszawa: Czarna Owca, 1992. Cixoux, Helene. „Śmiech Meduzy”. W: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców, red. Anna Nasiłowska, konsultacja Marek Bieńczyk, 168–187. Tłum. Anna Nasiłowska. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2001. Deutsch, Helena. Konfrontacja z samą sobą. Epilog. Tłum. Adam Pluszka. Warszawa: Cyklady, 2008. Deutsch, Helena. „Osobowość «jak gdyby» (1934)”. W: Psychoanaliza w Polsce 1909–1946, red. Lena Magnone, 354–367. Tłum. Mateusz Franczak. T. 1. Warszawa: Kronos, 2016. Deutsch, Helena. „Psychologia kobiet w odniesieniu do funkcji prokreacji (1924)”. W: Psychoanaliza w Polsce 1909–1946, red. Lena Magnone, 327–339. Tłum. Mateusz Franczak. T. 1. Warszawa: Kronos, 2016. Deutsch, Helena. The Psychology of Women. T. 1–2. New York: 1944–1945. Doubrovsky, Serge. „Autobiografia/prawda/psychoanaliza”. Tłum. Anna Turczyn. Teksty Drugie 1/2 (2007): 189–203. Galant, Arleta. Prywatne, publiczne, autobiograficzne. O dziennikach i esejach Jana Lechonia, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej i Jerzego Stempowskiego. Warszawa: DiG, 2010. Galant, Arleta. „Autobiografia i płeć”. W: Gender w weekend, red. Agata Zawiszewska, przy współpr. Jadwigi Mielcarek i Aleksandry Gieczys. Warszawa: Feminoteka, 2007. Magnone, Lena. Emisariusze Freuda. Transfer kulturowy psychoanalizy do polskich sfer inteligenckich przed drugą wojną światową. T. 1–2. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016. Markowski, Michał Paweł. „Czy możliwa jest poetyka eseju?”. W: Poetyka bez granic. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, red. Włodzimierz Bolecki, Wojciech Tomasik, 109–119. Warszawa: Warszawa: Instytut Badań Literackich, 1995. Ostaszewska, Aneta. „Kobiece praktyki autobiografistyczne na przykładzie wybranych esejów bell hooks. Perspektywa pedagogiki feministycznej”. T. 18. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 72 (2015), 4: 37–51. Pekaniec, Anna. „Autobiografia, psychoanaliza, kobieta. O Heleny Deutsch «Konfrontacji z samą sobą»”. Ruch Literacki 4–5 (2011): 437–449. Pekaniec, Anna. „Literatura dokumentu osobistego kobiet. Ewolucja teorii, zmiany praktyk lekturowych”. Autobiografia. Literatura. Kultura. Media 1 (2014), 2: 13–28. Roazen, Paul. Helene Deutsch. A Psychoanalyst’s Life. New Brunswick, New Jersey, 1992. Smith, Sidonie. A Poetics of Women’s Autobiography: Marginality and the Fictions of Self-Representation. Bloomington: Indiana University Press, 1987. Smith, Sidonie, Watson Julia. „Wprowadzenie: koncepcje podmiotowości w kobiecych praktykach autobiograficznych”. W: Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. Agnieszka Gajewska. Tłum. Aleksandra Grzemska, Małgorzata Wesołowska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012. Turczyn, Anna. „Autofikcja czyli autobiografia psychopolifoniczna”. Teksty Drugie 1/2 (2007): 204–211.
Notes
PL
PROSIMY O CYTOWANIE TEGO ARTYKUŁU JAKO: Aleksandra Krukowska, „Autobiografia/psychoanaliza/kontynuacje. Wokół «autobiografikcji» Heleny Deutsch”, Autobiografia. Literatura. Kultura. Media 1 (2018), 10: 89–101. DOI 10.18276/au.2018.1.10-08
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-8694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1db30275-c4b5-42b3-b87d-cc62d69be1ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.