PL EN


2021 | 21 | 2 | 1-5
Article title

Trainers’ understanding of chosing the frequency speed of kick test (FSKT) for taekwondo practitioners

Content
Title variants
PL
Rozumienie przez trenerów sposobu wyboru częstotliwości testu kopnięcia (FSKT) dla osób uprawiających taekwondo
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim. The frequency speed of kick test (FSKT) is performed by taekwondo athletes and practitioners in a short version (10s), and an intermittent version (5 sets x 10s effort/10s pause). The purpose of the present study was to determine the views of coaches with different academic backgrounds on the frequency speed of kick test (FSKT). Material, Methods and Results. To start, ten sports scientists with more than 10 years’ experience were consulted about the ques- tions. After the final version of the questionnaire was constructed, the experts were asked to answer the questionnaire. 94 subjects participated in the study. They were allocated into one of following three groups: (1) non-graduates (n = 32); (2) graduates (n = 34) and (3) post-graduates (n = 28) in physical education and/or sports sciences. The main results were: a) the subjects consulted considered that the tests were ‘easy’ (48%) or ‘’very easy’ (53%) to understand; (b) the application of the tests were considered ‘practi- cable’ (50%) or ‘very practicable’ (49%); c) most interviewees consi- dered FSKT10s (76%) and FSKTmult (60%) to be predominantly anaerobic. However, for both tests some participants considered them to be predominantly aerobic (FSKT10s = 25%; FSKTmult = 40%). Conclusions. Based on the results of this study, we may conclude that coaches, and strength and conditioning professionals consi- dered that the FSKT is a test that can be applied and understood and mainly assesses anaerobic fitness. However, a different interpretation of the tests’ measures is associated with the professional degree of the coach, or strength and conditioning coach.
PL
Cel. Test częstotliwości szybkości kopnięcia (FSKT) wykonywany jest przez zawodników i praktyków taekwondo w wersji krótkiej (10s) oraz przerywanej (5 serii x 10s wysiłek/10s pauza). Celem niniejszego badania było opisanie opinii trenerów z różnych środowisk akademickich na temat testu częstotliwości szybkości wykonywania kopnięcia (FSKT). Materiał, metody i wyniki. Po pierwsze, skonsultowano się z dziesięcioma naukowcami z dziedziny sportu z ponad 10-letnim doświadczeniem. Po zbudowaniu ostatecznej wersji kwestiona- riusza, eksperci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. W badaniu wzięły udział 94 osoby. Respondenci zostali podzieleni na trzy grupy: (1) bez stopnia naukowego z wychowania fizycznego i/lub nauk o sporcie (n = 32); (2) absolwenci studiów licencjackich (n = 34) i (3) absolwenci studiów magisterskich i doktoranckich (n = 28) z wychowania fizycznego i/lub nauk o sporcie. Główne wyniki były następujące: a) ankietowani uznali, że testy były „łatwe” (48%) lub „bardzo łatwe” (53%) do zrozumienia; b) stosowanie testów uznano za „praktyczne” (50%) lub „bardzo praktyczne” (49%); c) większość respondentów uznała, że FSKT10s (76%) i FSKTmult (60%) są w przeważającej mierze anaerobowe. Jednak w przy- padku obu testów niektórzy uczestnicy uznali je za w przeważają- cej mierze aerobowe ( FSKT10s = 25%; FSKTmult = 40%). Wnioski. Na podstawie wyników niniejszego badania można stwierdzić, że trenerzy oraz specjaliści w dziedzinie siły i kondy- cjonowania uznali, że FSKT jest testem, który może być stosowa- ny, rozumiany i oceniający głównie sprawność beztlenową. Jednak inna interpretacja środków stosowanych w testach jest związana ze stopniem wyszkolenia trenera lub trenera wytrzymałościowego i kondycyjnego.
Year
Volume
21
Issue
2
Pages
1-5
Physical description
Contributors
  • Federal University of the Jequitinhonha and Mucuri Valleys, Diamantina – Minas Gerais (Brazylia)
  • University of Sao Paulo (Brazylia)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1db9c4e0-2244-4301-bad6-9ec75894bb3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.