PL EN


2016 | LXXI | 167-178
Article title

Zimowy spacer po królewskim ogrodzie. O „Łazienkach zimą” Jacka Kaczmarskiego

Content
Title variants
EN
Winter walk in the royal garden. about „Łazienki zimą” of Jacek Kaczmarski
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is an analysis of one of the last Jacek Kaczmarski’s poem named Łazienki zimą from the tome Tunel. Authoress exhibits numerous Enlightenment threads which are groundwork for discussed piece in a context of their durability in a culture. Comments about Kaczmarski interests in XVIII century are the starting point on which many songs of the bard (famous Krajobraz po uczcie, Sen Katarzyny II, Rejtan, czyli raport ambasadora etc.) are based. He is also an author of master’s thesis dedicated crucial to Łazienki zimą figure — king Stanisław August Poniatowski. This work adduces publications dedicated to culture and ordinary day of the Age of Lights which enlightens very close references of Kaczmarski to specified elements of this era. Attention is being brought to modeling the last king of Poland whose picture in Kaczmarski’s creation is not unequivocal — it spreads between criticism of his political decisions and attempt to understanding his motivation. Background for consideration is also created by Enlightenment reality, with particular emphasis issues of gardens (with their specific closing for externality). Kaczmarski’s work is a distinct testimony of presence Classicism threads in contemporary polish culture and evidence of significance of whole era in artist’s reflection about power and human condition. Author of Łazienki zimą makes contemporary consumer look in XVIII century mirror.
Year
Volume
Pages
167-178
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Instytut Literatury Polskiej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Nawrocki Witold, red. 1996. „Płodny jest świat w występki”. Antologia polskiej libertyńskiej poezji erotycznej XVIII wieku. Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Wydziału Zamiejscowego kieleckiej WSP.
 • Kostkiewiczowa Teresa, Goliński Zbigniew, red. 2004. „Świat poprawiać — zuchwałe rzemiosło”. Antologia poezji polskiego oświecenia. Kraków: Zielona Sowa.
 • Cieński Marcin. 2000. Pejzaże oświeconych. Sposoby przedstawiania krajobrazu w literaturze polskiej w latach 1770–1830. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Literackie pejzaże oświeconych 1770–1830. Uwagi wstępne. S. 5–27.
 • Cieński Marcin. 2011. Przyjemności parkowe i ogrodowe w życiu i literaturze polskich oświeconych. W: Teresa Kostkiewiczowa, red. Przyjemność w kulturze epoki rozumu. Warszawa: DiG. S. 53–62.
 • Drozdowski Marian Marek, Reichert Anna, red. 2014. Literacka legenda Łazienek Królewskich. Warszawa: Muzeum Łazienki Królewskie. Wstęp. S. 11–59.
 • Dumanowski Jarosław. 2011. Kwestia smaku. Kulinarne fascynacje oświecenia. W: Teresa Kostkiewiczowa, red. Przyjemność w kulturze epoki rozumu. Warszawa: DiG. S. 181–193.
 • Gajda Krzysztof. 2013. Jacek Kaczmarski w świecie tekstów. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Janion Maria. 2004. [Blurb]. W: Jacek Kaczmarski. Tunel. Gdańsk: Tower Press.
 • Kaczmarski Jacek. 1978. „Postać Stanisława Augusta Poniatowskiego w poezji okolicznościowej jego epoki”. Uniwersytet Warszawski (maszynopis pracy magisterskiej).
 • Kaczmarski Jacek. 1995. Pożegnanie barda [wywiad]. Rozmawia Grażyna Preder. Koszalin: Nitrotest.
 • Kaczmarski Jacek. 2012. Antologia poezji. Warszawa: Demart. Krajobraz po uczcie. S. 90–91. Łazienki zimą. S. 1081–1082.
 • Kienzler Iwona. 2014a. Mąż wszystkich żon Stanisław August. Warszawa: Bellona.
 • Kienzler Iwona. 2014b. Poczet kochanek i metres władców Polski. Warszawa: Bellona.
 • Kopaliński Władysław. 1990. Słownik symboli. Warszawa: Wiedza Powszechna. [Hasło] Labirynt. S. 186–187.
 • Kostkiewiczowa Teresa. 1984. Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów Oświecenia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Cztery pory roku. S. 13–96.
 • Kwiatkowski Marek. 1983. Stanisław August Król-Architekt. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kwiatkowski Marek. 2000. Wielka księga Łazienek. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Lisecka Małgorzata. 2010. Mit i historia w poezji Jacka Kaczmarskiego. W: Krzysztof Gajda, Michał Traczyk, red. Zostały jeszcze pieśni… Jacek Kaczmarski wobec tradycji. [Warszawa]: Wydawnictwo MG. S. 135–149.
 • Lisecka Małgorzata. 2013. „Wiedziałem, że to się tak skończy”. Jacek Kaczmarski o „prawdziwym końcu Królestwa Polskiego”. W: Ewa Paczoska, Dawid Maria Osiński, red. „Piosenki prawdziwe” w kulturze PRL-u. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. S. 123–130.
 • Naruszewicz Adam Stanisław. 2009. Poezje zebrane. T. 2. Wydała Barbara Wolska. Warszawa: Instytut Badań Literackich. S. 35–39.
 • Ostrowski Teodor. 1972. Poufne wieści z oświeconej Warszawy. Gazetki pisane z roku 1782. Opracował i wstępem opatrzył Roman Kaleta. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Owcarz Piotr. 2015. Kochanek carycy. Warszawa: Bellona.
 • Pusz Wiesław. 2003. Oświeceni i nie tylko. Łódź: Oficyna Wydawnicza Tercja. Klasa klasyków. S. 21–34.
 • Roćko Agata. 2013. Porcelanomania Oświeconych. W: Bożena Mazurkowa, Małgorzata Marcinkowska, Szymon Piotr Dąbrowski. Codzienność i niecodzienność Oświeconych, cz. I: Przyjemności, pasje i upodobania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. S. 127–145.
 • Vautrin Hubert. 1963. Obserwator w Polsce. W: Wacław Zawadzki, red. Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców. T. 1. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. S. 705–839.
 • Zahorski Andrzej. 1990. Spór o Stanisława Augusta. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0079-4791
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dba659b-b8d6-4b0b-a80b-dd203a1f68d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.