Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 524 | 114-120

Article title

Znaczenie kosztów transakcyjnych w wycenie kredytów bankowych

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W sektorze bankowym nastąpiły w ostatnich latach istotne zmiany w zakresie wyceny należności z tytułu kredytów, pożyczek czy dłużnych papierów wartościowych, tj. pozycji dominujących w aktywach banków. Nowe regulacje w zakresie rachunkowości finansowej, obowiązujące już od 2005 r., wprowadziły do wyceny m.in. należności kredytowych metodę zamortyzowanego kosztu. Niniejszy artykuł poświęcono problematyce uwzględniania kosztów transakcyjnych w wycenie kredytów za pomocą tej metody. W szczególności celem artykułu jest analiza i ocena wpływu rozliczania kosztów transakcyjnych na sytuację wynikową banku. Koszty transakcyjne stanowią bardzo ważną i nie do końca zbadaną dziedzinę ekonomii. Istnieją jako skutek niedoskonałej informacji oraz tego, iż ludzie posiadają ograniczone zdolności poznawcze i obliczeniowe oraz popełniają błędy. Koszty transakcyjne występują na poziomie rynkowym (tarcia sił rynkowych) oraz firmy jako koszty menedżerskie.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1dbdede3-1c8c-413b-9690-47c90266ff79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.