PL EN


2011 | 1 | 27-34
Article title

Realizacja programów profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych. Stan faktyczny i propozycje rozwiązań w pielęgniarstwie środowiskowym/rodzinnym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
References
 • Zarządzenie nr 105/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, zmienionego zarządzeniem nr 12/2009/DSOZ z dnia 11 lutego 2009 r., zarządzeniem nr 27/2009/DSOZ z dnia 26 czerwca 2009 r. oraz zarządzeniem nr 36/2009/DSOZ z dnia 30 lipca 2009 r. Prezesa NFZ.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 214 poz. 1816).
 • Katarzyna Słodka. Serwis Prawo i Zdrowie [on-line]. (dostępny: 2009-09-18). Dostęp: http://www.prawoizdrowie.pl/Ustawa z 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Dz.U. z 2010 r. Nr 01 poz. 01.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych,diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Dz.U. z 2007 r. Nr 210 poz. 1540.
 • The world health report 2002. Reducing risks, promoting healthy life. World Health Organization. Geneva 2002. Global strategy on diet, physical activity and health, Fifty-Seventh World Health Assembly. [dostęp. 22 May 2004].
 • Zdrojewski T, Pająk A, Drygas W. Polkard 2003–2005. [dostęp: 5.01.2011] www.polkard.org/polkard.
 • N arodowy Plan Zdrowotny www.mz.gov.pl//narodowy_plan_zdrowia [dostęp: 5.01.2011].
 • Cianciara D. Europejski Instrument do oceny jakości promocji zdrowia. Prz Epidemiol 2006; 60: 813–821.
 • Bollars C, Kok H, van der Broucke S, Molleman G. European Quality Instrument for Health Promotion with user manual. The Getting Evidence into Practice Project (GEP): 2005; 15–18.
 • Krajewski-Siuda K, Kaczmarek K, Broucke van den S, Molleman G. Czym jest EQUIHP? Prezentacja Europejskiego Narzędzia Zapewnienia Jakości w Promocji Zdrowia. Zdr Publ 2007; 117(1): 101–107.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29.10.2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 102 poz. 708).
 • Górecka D, Zieliński J. Wczesne rozpoznawanie i profilaktyka POChP w Polsce; stan obecny i perspektywy. Pneumonol Alergol Pol 2005; 73(112): 115.
 • N arodowy Plan Zdrowotny. [dostęp: 5.01.11.] www.mz.gov.pl//narodowy_plan_zdrowia.
 • Piotrowicz R. POLCARD 2005–2008. Kardiol Pol 2008; 66: 1357–1358.
 • Manson JE, Skerrett PJ, Greenland Ph, VanItallie TB. The escalating pandemics of obesity and sedentary lifestyle. A call to action for clinicians. Arch Intern Med 2004; 164: 24.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dbf4951-e732-48f4-9132-5f16501e2749
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.