PL EN


2018 | 167 | 349-362
Article title

Чем бы дитя ни тешилось…, или размышления о том, чем тешится дитя в сказке Аркадия Гайдара о Мальчише-Кибальчише

Authors
Title variants
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
If it makes him happy…Or some reflections upon the happiness of a childin Arkady Gaidar’s tale about Malchish Kibalchish The subject of this article was The Tale of the Military Secret, Malchish Kibalchish, and his Solemn Word by Arkady Gaidar. The purpose of the work was to define a common metatheme for different modes of chosen text, both as a fairy-tale and a novella of which it is a part. According to the author, Gaidar’s work is a remarkable attempt at multilateral reflection on death as one of the main aspects of human life.
PL
Aby dziecko było szczęśliwe… lub refleksje o tym, co uszczęśliwia dziecko w bajce Arkadija Gajdara o Małoszkie-Śmiałoszkie W artykule analizie poddano utwór Arkadija Gajdara Bajka o tajemnicy wojskowej, Małoszkie--Śmiałoszkie i jego zdecydowanym zdaniu. Celem pracy było zdefiniowanie wspólnego meta-tematu dla różnych rodzajów tekstu — zarówno dla samodzielnej bajki, jak i dla noweli, której opowiadanie jest częścią. Według autorki dzieło Gajdara stanowi zasługującą na uwagę próbę wielostronnej refleksji nad śmiercią jako jednym z głównych aspektów ludzkiego życia.
Year
Volume
167
Pages
349-362
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie, Niemcy
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dbf6e02-86bc-4a1e-888c-9f38b63c8346
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.