PL EN


2016 | LXII | 167-181
Article title

Kulinarny trend slow food fast a nazwy własne stacjonarnych i mobilnych barów szybkiej obsługi (tzw. food trucków)

Content
Title variants
EN
The culinary trend of slow food fast and the proper names of stationary and mobile fast food bars
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Food trucki są niezwykle popularnymi wśród młodych ludzi miejscami, gdzie nie tylko się je, ale także kształtuje i podtrzymuje z jednej strony poczucie indywidualizmu, z drugiej – przynależności do określonej grupy. Moda na food trucki łączy się bowiem z kulturowym trendem slow. W polskim, przede wszystkim internetowym dyskursie kulinarnym wyrażenie food truck ma szereg bliskoznacznych określeń: jadłowóz, jadłodajnia, bar/knajpka na (czterech) kółkach, samochód/ciężarówka z jedzeniem, uliczne żywienie, mobilna gastronomia, gastronomiczny punkt obsługi, ruchomy punkt gastronomiczny. Niezwykle interesująco kształtują się nazwy własne barów, będące pierwszym i zarazem najważniejszym komunikatem wysyłanym przez nadawcę (właściciela baru) do potencjalnych klientów poszukujących nie tylko niedrogiego i zdrowego jedzenia, ale także kierujących się szczególnymi potrzebami intelektualno-estetycznymi. Nazwy modnych mobilnych i stacjonarnych barów nie pełnią jedynie funkcji identyfikującej, ale także autoprezentacyjną, informacyjną, perswazyjną, ludyczną, kreatywną, wskazują na pewne wartości i styl życia.
EN
Food trucks are very popular among young people. Those are places not only to eat, but also to create and maintain both, a sense of individualism, and a sense of belonging to a particular group. The fashion for food trucks, in fact, converges with the cultural trend of slow. In the Polish culinary discourse, primarily online discourse, the expression food truck has a number of synonymous terms: jadłowóz, jadłodajnia, bar/knajpkana (czterech) kółkach, samochód/ ciężarówka z jedzeniem, uliczne żywienie, mobilna gastronomia, gastronomiczny punkt obsługi, ruchomy punkt gastronomiczny. Extremely interesting, however, is the creation of bar names, which are the first and also the most important messages sent by the sender (the bar owner) to prospective customers who are looking not only for inexpensive and healthy food, but who are also driven by particular intellectual and aesthetic needs. The names of trendy mobile and stationary bars serve not only identifying function, but also self-presentational, informative, persuasive, ludic, or creative functions, indicating certain values and lifestyles at the same time.
Year
Volume
Pages
167-181
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny Katedra Współczesnego Języka Polskiego
References
 • Breza Edward, 1998, Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy), w: E. Rzetelska-Feleszko, red., Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Warszawa–Kraków, s. 343–361.
 • Gałkowski Artur, 2012, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Mańczak Witold, 2011, Czy wszystkie chrematonimy są nazwami własnymi?, w: M. Biolik, J. Duma, red., Chrematonimia jako fenomen współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 325–329.
 • Miodunka Władysław, 1968, Nazwy karczem polskich, „Językoznawca”, nr 18–20, s. 86–93.
 • Siwiec Adam, 2012, Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Sobol Elżbieta, red., 2002, Słownik wyrazów obcych PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ułańska Marta, 2013, Nazwy łódzkich firm z lat 2001–2002 i 2011–2012 w ujęciu strukturalnym, semantycznym i pragmatycznym, praca doktorska, dostępna w: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Zboralski Marek, 2000, Nazwy firm i produktów, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • http://sjp.pwn.pl (dostęp: 15.09.2015).
 • http://www.foodtruckportal.pl (dostęp: 15.09.2015).
 • http://www.myfoodtruck.pl (dostęp: 15.09.2015).
 • http://www.slowfood.pl (dostęp: 15.09.2015).
 • http://streetfoodpolska.pl/pogromcy-meatow-tak-smakuje-mieso/ (dostęp: 10.10.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-0390
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dc00c4f-16cd-43ee-8098-7176214fa312
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.