PL EN


2017 | 54 | 143-153
Article title

Jak postrzegany jest kapłan Pański? Obraz celebransa na podstawie symboliki szat liturgicznych

Authors
Content
Title variants
EN
HOW THE PRIEST IS NOTICED? PRIEST’S IMAGE ACCORDING TO SYMBOLISM OF LITURGICAL VESTMENTS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie wielopłaszczyznowości symboliki szat liturgicznych ubieranych przez kapłana do sprawowania mszy świętej. Analizowana jest symbolika poszczególnych elementów stroju liturgicznego kapłana celebrującego mszę świętą w tzw. nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, ponieważ w rycie tym ze względu na większą ilość nakładanych elementów stroju liturgicznego zawarta jest bogatsza symbolika. Okazuje się, że symbolika poszczególnych szat liturgicznych ma wspólne podłoże znaczeniowe. Można zauważyć dwie główne płaszczyzny symboliki szat mszalnych. Pierwsza odnosi się do moralnego aspektu ludzkiego życia, gdyż wskazuje istotne charakterystyki celebransa Eucharystii. Druga zaś ma charakter chrystologiczny, ponieważ ukazuje kapłana jako „drugiego Chrystusa”, a więc tego, kto uobecnia Ofiarę Jezusa.
EN
The main purpose of this paper is finding the answer to the question of how the priest who celebrates the Holy Mass is noticed according to symbolism of liturgical vestments which he wears. The method used in these researches is analysis of liturgical vestments symbolism which is ascribed to a particular garment. Thanks to finding the meaning of liturgical vestments it is possible to point out the common symbolism. These researches rely on garments which are used during the Tridentine Mass because in this kind of liturgy there are more vestments so there is richer symbolism. On the basis of analysis it can be claimed that there are two main directions. The first one is moral direction, the second one is Christology direction.
Year
Issue
54
Pages
143-153
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Filozofii, Katedra Historii Starożytnej i Średnio-wiecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
References
 • Cingulum, w: P. Krzyżewski, J. Zjawin, Mały leksykon liturgii, Poznań 2011, s. 33.
 • Głowa W., Służba Boża, Lubaczów 1986.
 • Humerał, w: B. Nadolski, Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 521.
 • Humerał, w: B. Nadolski, Leksykon symboli liturgicznych. Per visibilia ad invisibilia, Kraków 2010, s. 138.
 • Humerał, w: P. Krzyżewski, J. Zjawin, Mały leksykon liturgii, Poznań 2011, s. 52.
 • Konecki K., Pochodzenie i rozwój szat liturgicznych, w: W. Świerzawski, Historia liturgii, Mysterium Christi 2, Kraków 2012, s. 65.
 • Konieczny M., Stuła, w: E. Giglewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 18, Lublin 2013, kol. 1093.
 • Kosecki B., Humerał, w: E. Giglewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin 1993, kol. 1325.
 • Krakowiak Cz., Manipularz, w: S. Wilk, E. Ziemann (red.), Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, kol. 1163.
 • Łunkiewicz J.L., Wykład obrzędów i religijnych zwyczajów rzymsko-katolickiego Kościoła, ze względu na ich duchowe znaczenie, Wilno 1854, s. 403.
 • Manipularz, w: R. Berger, Mały słownik liturgiczny, Poznań 1990, s. 85.
 • Mateja E., Posoborowa odnowa szat liturgicznych, w: R. Pierskała, R. Pośpiech, Kultura i sztuka w służbie Eucharystii, Opole 1997, s. 161.
 • Mateja E., Znaczenie szat w liturgii, w: W. Świerzawski, Fundamentalne rzeczywistości liturgii, Mysterium Christi 1, Kraków 2012.
 • Nowowiejski A.J., Wykład liturgii Kościoła katolickiego. O środkach rozwinięcia kultu, t. 2, Warszawa 1902.
 • Ornat, w: B. Nadolski, Leksykon symboli liturgicznych, s. 210.
 • Paliński P., Liturgia katolicka, czyli wykład świąt, obrzędów i zwyczajów naszego świętego Kościoła, Poznań 2011.
 • Pałęcki W., Ornat, w: S. Wilk (red.), Encyklopedia katolicka, t. 14, Lublin 2010, kol. 821-822.
 • Schenk W., Cingulum, w: R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1989, kol. 493.
 • Sczaniecki P., Msza po staremu się odprawia, Kraków 1967.
 • Sinka T., Symbole liturgiczne, Kraków 2005.
 • Skrok D.Z., Eklezjotwórcza funkcja wystroju wnętrza świątyni w roku liturgicznym, w: W. Świerzawski, Rok liturgiczny, Mysterium Christi 6, Kraków 2013.
 • Snela B., Alba, w: F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski (red.), Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1989, kol. 291.
 • Superson J., Historia stuły, Kraków 2011.
 • Superson J., Stola – orarium – stuła: pierwsze tysiąclecie Kościoła, Ruch Biblijny i Liturgiczny 63 (2010), nr 2, s. 166.
 • Szwagrzyk T., Ornat i jego symbolika, Msza Święta 45 (1960), 9, s. 1-4.
 • Wit Z., Czy rozumiem liturgię Kościoła? Miniprzewodnik po znakach i symbolach w liturgii, Częstochowa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dc328a9-3869-4ffd-b2da-e489ac69644a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.