PL EN


2010 | 8 | 245-260
Article title

W sprawie wiedzy historycznej Słowackiego. Wyniki prac porównawczych ("Mazepa", "Jan Kazimierz", "Złota Czaszka")

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The text attempts to reconstruct Juliusz Słowacki’s historical knowledge in the period of his work on 17th century historical dramas (Mazepa, Jan Kazimierz, Złota Czaszka). The comparative analysis allows to conclude that the poet was well aware of the history of the reign of Jan Kazimierz, which resulted from numerous readings on this subject, both source materials (diaries, historical studies) and contemporary literature. Moreover, the comparative analysis allows to notice what methods the artist used in presentation of the historical past. Symbolically, without the ambition to classify, they can be defined with notions known from the literature of the subject: a method of historical detail, transposition of larger diary frag-ments into literary language and “writing anew” other writers’ works. Juliusz Słowacki ap-pears against the background of the epoch as an independent and original commentator of the Polish history.
Keywords
Year
Issue
8
Pages
245-260
Physical description
Oryginalny artykuł naukowy
Dates
published
2010-12-30
Contributors
 • Akademia Podlaska Siedlce
References
 • J.S. Bandtkie, Dzieje Królestwa Polskiego. Wrocław 1820, t. 2
 • M. Bielanka, Nowe źródło „Złotej czaszki”. „Pamiętnik Literacki” 1938
 • W. Borowy, Woronicz. W: idem, O poezji polskiej w wieku XVIII. Warszawa 1978
 • M. Czajkowski, Stefan Czarniecki. Warszawa 1961
 • J. Dąbrowski, Jan II Kazimierz Waza. W: Królowie elekcyjni. Leksykon biograficzny, red. I. Kaniewska, Kraków 1997
 • B. Gubrynowicz, Wstęp. W: J. Słowacki, Mazepa. Kraków 1924
 • W. Hahn, Szczegóły historyczne w „Horsztyńskim”. „Teatr” 1954, nr 4
 • A. Kersten, Hieromim Radziejowski. Studium władzy i opozycji. Warszawa 1988
 • [W. Kochowski], Historia panowania Jana Kazimierza przez nieznajomego autora, wyd. E. Raczyński. Poznań 1840
 • Korespondencja Juliusza Słowackiego, oprac. E. Sawrymowicz. Wrocław 1962, t. 1
 • J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. Kraków 1999
 • M. Kryszczuk, Słowacki wobec „Pana Tadeusza” i syndromu „Pana Tadeusza”. W: Зборнiк
 • навуковых прац, рэд. С.П. Мусieнкo. Гроднa 2006
 • L. Kukulski, Od tłumacza. W: W. Kochowski, Lata potopu 1655-1657, wybór i przekład L. Kukulski, wstęp J. Krzyżanowski, posłowie i przypisy A. Kersten. Warszawa 1966
 • K. Majeranowski, Jan Kazimierz na łowach. Obrazek dramatyczny wierszem w trzech odsłonach. Kraków 1855
 • Opisanie wesela Jana Hrabi na Tarnowie i Jarosławiu Zamoyskiego, wojewody Sando-mierskiego, wnuka sławnego hetmana z Marią Kazimierą Margrabianką D’Arquin w roku 1657. Wyjęte z pamiętnika francuskiego, pod tytułem Jean Kasimir Roi de Pologne. W: Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze, Lipsk 1839, t. 4
 • S. Pigoń, Słowackiego jeden czy dwa dramaty o Zawiszy Czarnym?. „Pamiętnik Literac-ki” 1961, z. 4
 • M. Piwińska, Juliusz Słowacki od duchów. Warszawa 1992
 • E. Raczyński, Historia panowania Jana Kazimierza przez nieznajomego autora. Poznań 1840
 • Z. Raszewski, Mazepa. W: Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szwey-kowskiemu. Wrocław 1966
 • L. Rath, Aleksander A.F. Bronikowski. Rozdział z dziejów powieści polskiej. Lwów 1937
 • M. Rousseau de La Valette, Miłostki królewskie, tłum. J. Olkiewicz, oprac. A. Kersten. Warszawa 1971
 • H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy. Warszawa 1997
 • J. Skuczyński, „Swoi” i „obcy” w dramatach historycznych Dominika Magnuszewskiego. W: W świe-cie literatury romantycznej, red. W. Magnuszewski. Zielona Góra 1991
 • J. Słowacki, Dzieła wszystkie, red. J. Kleiner, W. Floryan. Wrocław 1952-1972, t. 1-17
 • A. Waśko, Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863. Kraków 2001
 • W. Weintraub, Wyznaczniki stylu realistycznego. „Pamiętnik Literacki” 1961, z. 2
 • S. Windakiewicz, Badania źródłowe nad twórczością Słowackiego. Kraków 1910A. Witkowska, Jak Słowacki pisał Mickiewicza. W: Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum 10-11 grudnia 1979, red. M. Janion, M. Żmigrodzka. Warszawa 1981
 • K. W. Wójcicki, Pamiętniki do panowania Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazi-mierza. Warszawa1846
 • K. Ziemba, „Mazepa" Juliusza Słowackiego jako dramat mimetycznego pragnienia. „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 3
 • K.J. Zimmermann, Studium nad genezą „Mazepy”, tragedii Juliusza Słowackiego. Dwudzieste drugie sprawozdanie dyrekcji c.k. wyższej szkoły realnej we Lwowie za rok szkolny 1895. Lwów 1895
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dd15e3c-51e9-4379-8136-6ccf92dc996b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.