PL EN


2017 | 1(2) | 189-204
Article title

Alina Dębowska, Katarzyna Sołub, Jerzy Sołub, Katalog ręczników ludowych gminy Bielsk Podlaski, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2015, ss. 216, ISBN 978-83-87026-44-8

Authors
Content
Title variants
EN
Alina Dębowska, Katarzyna Sołub, Jerzy Sołub, Catalog of folk towels of the community Bielsk Podlaski, Białystok 2015, ss. 216, ISBN 978-83-87026-44-8
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja książki
EN
Book-Review
Keywords
PL
EN
review  
Year
Issue
Pages
189-204
Physical description
Dates
published
2017-06-30
Contributors
author
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Dębowska Alina, Sołub Jerzy, Sołub Katarzyna, Katalog ręczników ludowych gminy Bielsk Podlaski, Białystok: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2015, ISBN 978-83-87026-44-8.
 • Dębowska Alina, Sołub Jerzy, Sołub Katarzyna, Ręcznik ludowy z okolic Bielska Podlaskiego: Haft i koronka, wyd. 2, Białystok: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2015, ISBN 978-83-87026-31-8.
 • Dębowska Alina, Sołub Katarzyna, Wzornik tradycyjnych haftów i koronek ręcznika ludowego: Haft krzyżykowy, wyd. 2, Białystok: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2015.
 • Dębowska Alina, Sołub Katarzyna, Wzornik tradycyjnych haftów i koronek ręcznika ludowego: Haft płaski, wyd. 2, Białystok: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2015.
 • Dragan Jolanta, Rola lnu w tradycyjnych obrzędach pogrzebowych i zaduszkowych w Polsce, „Twórczość Ludowa. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych" 2015, R. XXX (79), nr 3-4, ISSN 0860-4126.
 • Droga życia: Ręcznik ludowy z kolekcji Muzeum w Bielsku Podlaskim, oprac. Alina Dębowska, Jerzy Sołub, Katarzyna Sołub (Way of life: Folk towel from collection of the Museum in Bielsk Podlaski, ed. A. Dębowska, J. Sołub, K. Sołub, transl. Anna Lachowicz, Aniela Staszewska), Białystok: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2016, ISBN 978¬83-87026-63-9.
 • Gaweł Artur, Rok obrzędowy na Podlasiu, Białystok: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2012, ISBN 978-83-87026-11-0.
 • Gaweł Artur, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia agrarne na Białostocczyźnie od połowy XIX do początku XXI wieku, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2009, ISBN 978-83-7188-149-7.
 • Matus Irena, Płótno, ręcznik, chusta w ludowej tradycji rodzinnej na Podlasiu - magia, symbolika, przedmioty [w:] Rodzina i jej wartości w wielokulturowym społeczeństwie Europy, red. Joanna Majchrzyk-Mikuła, Jan Saran, Ryki: Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach, 2006.
 • Matus Irena, Walory kulturowe krainy otwartych okiennic, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia. Geologia. Mineralogia et Petrographia" 2009, t. 64, nr 2, ISSN 0137¬1983.
 • Perkowska Justyna, Sawejko Katarzyna, Sadowska Ewelina, Szymańska Aleksandra, Szewczyk Jarosław, „Pokuć", czyli tradycyjny kąt obrzędowy we wnętrzu wiejskiego domu mieszkalnego na Białostocczyźnie - wyniki badań z lat 2012-2013, „Architecturae et Artibus" 2014, nr 2, ISSN 2080-9638.
 • Suwalskie dywany dwuosnowowe, oprac. Helena Gorlewska, Suwałki: Wojewódzki Dom Kultury, 1991.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dd17bec-984d-4205-97c1-6a42564f7928
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.