PL EN


2015 | 37 | 37-49
Article title

Odkryć Chrystusa przez hebrajskie słowa Psalmu 22 na Golgocie

Content
Title variants
EN
Discovering Christ through the Hebrew Words of Psalm 22 on Golgotha
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Coraz częściej można spotkać się z przekonaniem, że Pan Jezus – podobnie jak współcześni mu Żydzi w Palestynie – posługiwał się na co dzień nie tylko językiem aramejskim, ale również hebrajskim. Ewangeliści Mateusz i Marek podają pierwsze słowa Psalmu 22, przypisując je Jezusowi konającemu na krzyżu. Można przypuszczać, że Chrystus wiszący na krzyżu modlił się słowami psalmu, i to nie tylko w języku aramejskim, ale również w języku hebrajskim. W związku z powyższym analiza hebrajskiego tekstu Psalmu odsłania niuanse, które można odnieść do Osoby Syna Bożego podczas Jego męki. Wśród nich należy zauważyć nawiązanie do macierzyństwa, które w zestawieniu z rolą Matki Jezusa w Nowym Testamencie wpisuje się w maryjny wymiar męki Mesjasza. Słowa Psalmu rzucają też światło na mękę Chrystusa nie tylko pod względem fizycznym, ale również duchowym w odniesieniu np. do zdrady Judasza. W końcu hebrajski tekst Psalmu odsłania jego liturgiczny wymiar do tego stopnia, że można dostrzec w nim aluzje do Mszy świętej i jej owoców w życiu Kościoła.
EN
There is a growing conviction among exegetes that Jesus used the Hebrew language on a daily basis in addition to Aramaic, as did the Jews of His time in Palestine. This can serve as an incentive to a reexamination of the Hebrew masoretic text of Psalm 22 which might have been recited in its entirety by the Lord on the Cross. Most importantly, as Christ was dying, He could have prayed this Psalm not only in Aramaic, but at least partially in Hebrew as well. An analysis of the Hebrew text reveals details which shed light on the Lord’s Passion. One important detail is the subtle reference to motherhood in the Psalm which, in light of the role of the Mother of God in the New Testament, can be seen as the Marian dimension of Christ’s Passion. Other conclusions derived from numerous Hebrew words and expressions in the Psalm point not only to the physical aspect of the Savior’s suffering, but to its spiritual dimension as well. Finally, there are some liturgical allusions in the Psalm, which can parallel various parts of the Mass and even foreshadow the fruits of Christ’s Sacrifice in the life of the Church.
Keywords
Year
Issue
37
Pages
37-49
Physical description
Contributors
 • Wyższe Seminarium Duchowne Kalisz
References
 • Archer, G. L., Encyclopedia of Bible Difficulties, Grand Rapids 1982.
 • Beauchamp, P., Psalmy nocą i dniem, tł. M. Figarski, Warszawa 1985.
 • Blaising, C.A. – Hardin, C.S., Psalms 1-50 (Ancient Christian Commentary on Scripture. Old Testament; 7), red. T.C. Oden, Downers Grove 2008.
 • Borowski, W., Psalmy. Komentarz biblijno-ascetyczny, Kraków 1983.
 • Cassuto, M.D. – Hartom, A.S., Tora, neviim, ketuvim. Tehilim, Tel Aviv 1977.
 • Chacham, A., Sefer Tehilim. Sfarim alef – bet. Mizmorim alef – Ain bet (Daat Mikra), Jerusalem 1990.
 • Dahood, M., Psalms I. 1-50. Introduction, Translation and Notes, Garden City 1965.
 • Fassberg, S.E., Which Semitic Language Did Jesus and Other Contemporary Jews Speak?, „Catholic Biblical Quarterly” 74/2 (2012), s. 263-280.
 • Fitzmyer, J.A., The Languages of Palestine in the First Century A.D., „Catholic Biblical Quarterly” 32/4(1970), s. 501-531.
 • Gutmann, J. i in., Elijah, w: Encyclopaedia Judaica, t. 6, red. M. Brenenbaum – F. Skolnik, Detroit 2007, s. 331-337.
 • Hahn, S – Mitch, C., The Gospel of Matthew. Commentary, Notes & Study Questions, San Francisco 2000.
 • Hamp, D., Discovering the Language of Jesus, Santa Ana 2005.
 • Kohler, L. – Baumgartner, W. – Stamm, J.J., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, t. 1-2, tł. zbiorowe, red. wyd. polskiego P. Dec, Warszawa 2008.
 • Kraus, H.-J., Psalms 1-59. A Commentary, Minneapolis 1988.
 • Łach, S., Księga Psalmów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Pismo Święte Starego Testamentu; VII/2), Poznań 1990.
 • Mitch, C. – Sri, E., The Gospel of Matthew. Catholic Commentary on Sacred Scripture, Grand Rapids 2010.
 • Nel, P.J., ~lX, w: New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, t. 4, red. W.A. VanGemeren, Grand Rapids 1997,s. 130-135.
 • Parker, D.C., Codex Bezae. An Early Christian Manuscript and Its Text, New York 1992.
 • Rainey, A. – Rothkolf, A. – Dan, J., Sacrifice, w: Encyclopaedia Judaica, t. 17, s. 639-649.
 • Ravasi, G., Psalmy. Psalmy 22-68 (wybór) część 2, tł. K. Stopa, Kraków 2007.
 • Reardon, P.H., Christ in the Psalms, Ben Lomond 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dd7828c-084e-4ea1-8160-907aebae3eef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.