Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3/1 | 9-27

Article title

INNOŚĆ JAKO DEWIACJA

Content

Title variants

EN
OTHERNESS AS A DEVIATION

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Inność, zwłaszcza w społeczeństwach homogenicznych, przybiera często status kategorii klinicznej (psychiatrycznej). Pojęcie normalności (zdrowia psychicznego) wyprowadza się w takim wypadku z normy statystycznej: oznacza ono przeciętność. Jest to widoczne w powojennej Polsce, kraju wyróżniającym się etniczną jednorodnością. Wartość tolerancji pozostaje tu zazwyczaj kulturalnym normatywem, z trudnością dającym się odnaleźć w codziennej praktyce międzyludzkiej.
EN
Otherness, especially in homogeneous societies, often takes on a status of clinical category (psychiatric). The notion of normality (mental health) is derived in such case from statistical norm: it means ordinariness. It is visible in the post-war Poland, the country which is characterised by above-average ethnic homogeneity. Value of tolerance remains here usually a cultural norm, which is difficult to be found in everyday human practice.

Keywords

Year

Issue

3/1

Pages

9-27

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

 • Sopocka Szkoła Wyższa

References

 • Andreoli V., Moi wariaci. Wspomnienia psychiatry, Wydawnictwo Homini, Kraków 2007.
 • Bauman Z., Historia naturalna zła, „Znak” 2012, nr 11.
 • Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000.
 • Blackburn S., Oxfordzki słownik filozoficzny, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 2004.
 • Bukowski J., Zarys filozofii spotkania, ZNAK, Kraków 1987.
 • Burszta W.J., Antropologia kultury, Zysk i S-ka, Poznań 1998.
 • Derrida J., Gościnność nieskończona, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2004, nr 3.
 • Douglas M., Czystość i zmaza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2007.
 • Dupreel E., Traktat o moralności, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969.
 • Durkheim E., Zasady metody socjologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.
 • Dziemidok B., O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj, Wydawnictwo: Słowo obraz terytoria, Gdańsk 2011.
 • Figzał M., Między odmiennością a skandalem. O postaciach dramatycznych w sztukach Piera Paola Pasoliniego, „Tematy z Szewskiej” 2011, nr 2 (6).
 • Filek J., Ambiwalencja obcości, „Znak” 2004, nr 1.
 • Goffman E., Piętno, Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 • Gutt R.W., O chorych i zdrowych, Kraków 1986.
 • Irzykowski K., Żyd jest to Polak z rezerwą, „Kurier Poranny” z dnia 15. 08. 1937 r.
 • Goffman E., Piętno, Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 • Gutt R.W., O chorych i zdrowych, Kraków 1986.
 • Irzykowski K., Żyd jest to Polak z rezerwą, „Kurier Poranny” z dnia 15. 08. 1937 r.
 • Iwaszkiewicz J., Dziennik (1965-1968), „Twórczość” 2004, nr 2-3.
 • Kapusta A., Świadomość odmienności – odmienna świadomość. Transopisanie Marylin Monroe, „Fragile. Pismo kulturalne” 2011, nr 3.
 • Koczanowicz T., Inni w Europie, czyli o czym mówią rasiści, „Recykling Idei. Pismo społecznie zaangażowane” 2012/2013 (zima), nr 14.
 • Kołakowski L., Pochwała wygnania, [w:] idem, Moje słuszne poglądy na wszystko, Społeczny Instytut Wydawniczy " ZNAK", Kraków 2011.
 • Krall H., Sublokatorka, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1985.
 • Kristeva J., Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, Towarzystwo Kultury Świeckiej, Kraków 2007.
 • Laertios D., Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1982.
 • Manguel A., Cegły wieży Babel, „Przegląd Polityczny” 2013, nr 117.
 • Markowski M.P., Inność, „Res Publica Nowa” 2003, nr 2.
 • Marshall G. (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, Marshall G. (red.),
 • Słownik socjologii i nauk społecznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005.
 • Mead G.H., Umysł, osobowość, społeczeństwo, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
 • Melchior M., Reakcja na stygmat. Impresje wokół badań nad polskimi Żydami, „Przegląd Powszechny” 2008, nr 11.
 • Milerski B., Polska wielu kultur, „Więź” 2012, nr 5-6.
 • Milgram S., Posłuszeństwo wobec autorytetu władzy, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.
 • Miłosz Cz., Rok myśliwego, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001.
 • Nussbaum M., Ciało narodu. Dlaczego w Gujarcie okaleczano kobiety? [w:] M. Turowski, J. Nalichowski (red.), Demokracja. Konflikt. Wykluczenie.Krytyczne perspektywy współczesnej teorii społecznej i filozofii politycznej, Wrocław 2008.
 • Oszajca W., Kryzys w Kościele?, „Znak” 2012, nr 10.
 • Pilch T., Polska nietolerancyjna. Ustalenia pojęciowe i metodologiczne, [w:] B. Karolczak-Biernacka (red.), Tolerancja, Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych, Warszawa 1992.
 • Siewierski H., Wielokulturowość i kultura narodowa w procesie globalizacji, „Znak” 2005, nr 6.
 • Sikora T., Via politica negativa. O odmieńcach, różnicy i strategicznej negatywności, „Fragile. Pismo kulturalne” 2012, nr 3.Singer I.B., Dwór, Warszawa 1983.
 • Smith H., Religie świata, Uniwersytet Opolski, Warszawa 1994.
 • Stomma L., Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, PAX, Warszawa 1986.
 • Stryjkowski J., Głosy w ciemności, Warszawa 1971.
 • Szacki J., Traktaty nie zmienią ducha, „Gazeta Wyborcza” z dnia 12.06. 2003 r.
 • Szczuciński A., Getto, „Zeszyty Literackie” 2013, nr 1.
 • Vernent J.P., Źródła myśli greckiej, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Warszawa 1969.
 • Waniek D., Orzeł i krucyfiks. Eseje o podziałach politycznych w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • Wodziński C., Św. Idiota, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 • Wodziński C., Trans gościnności, „Przegląd Polityczny” 2011, nr 109-110.
 • Wolniewicz B., Musiał Z., Ksenofobia i wspólnota, „Arcana” 2002, nr 43.
 • Znaniecki F., Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Lwów-Warszawa 1934.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1dd79b06-445b-4e2d-82fb-33b93bd7d37a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.